Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845995 2020-03-31 Podkarpackie
 „Budowa tunelu w ciągu drogi ekspresowe...
845663 2020-03-30 Podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowej i u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845686 2020-03-27 Podkarpackie
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845692 2020-03-27 Podkarpackie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845691 2020-03-27 Podkarpackie
Pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845693 2020-03-27 Podkarpackie
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845133 2020-03-25 Podkarpackie
Rozbudowa budynku IX Liceum Ogólnokształ...
844557 2020-03-23 Podkarpackie
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytko...
845673 2020-03-23 Podkarpackie
Remont chodników
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845675 2020-03-23 Podkarpackie
Remonty budynków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845677 2020-03-23 Podkarpackie
Odnowy dróg wojewódzkich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845678 2020-03-23 Podkarpackie
Przebudowy dróg wojewódzkich
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845679 2020-03-23 Podkarpackie
Odmulanie rowów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845680 2020-03-23 Podkarpackie
Zakup wraz z montażem elementów bezpiecz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845682 2020-03-23 Podkarpackie
Sprzątanie pasa drogowego - 3 lata
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845683 2020-03-23 Podkarpackie
Remonty cząstkowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845684 2020-03-23 Podkarpackie
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845685 2020-03-23 Podkarpackie
Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845687 2020-03-23 Podkarpackie
Modernizacja Drogi Wojewódzkiej nr 993 G...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843972 2020-03-19 Podkarpackie
Budowa elektrowni słonecznej PV Wielowie...
843973 2020-03-19 Podkarpackie
Budowa elektrowni słonecznej PV Wielowie...
843266 2020-03-17 Podkarpackie
 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzi...
843420 2020-03-17 Podkarpackie
Rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposob...
843449 2020-03-17 Świętokrzyskie
Budowa Elektrowni Słonecznej PV Jachimow...
843448 2020-03-17 Świętokrzyskie
Budowa elektrowni słonecznej PV Jachimow...
842797 2020-03-13 Podkarpackie
Budowa 4 budynków mieszkalnych wielorodz...
842802 2020-03-13 Podkarpackie
Przebudowa budynku warsztatów terapii za...
845313 2020-03-13 Podkarpackie
Usługa Supportu dla Urządzeń transmisji ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845318 2020-03-13 Podkarpackie
Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845319 2020-03-13 Podkarpackie
Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu