Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070120 2022-08-12 Podkarpackie
Świadczenie kompleksowych usług holowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070399 2022-08-12 Podkarpackie
Instalacja gazowa w starej części budy...
1070401 2022-08-12 Podkarpackie
Rozbudowa i nadbudowa i przebudowa budyn...
1070402 2022-08-12 Podkarpackie
ZESPÓL TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WI...
1070411 2022-08-12 Podkarpackie
Zespół 9 budynków mieszkalnych jednor...
1070414 2022-08-12 Podkarpackie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
1069725 2022-08-11 Podkarpackie
Budowa instalacji fotowoltaicznej na dac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069577 2022-08-11 Podkarpackie
Zakup środków przymusu bezpośredniego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070407 2022-08-11 Podkarpackie
Zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr ...
1070409 2022-08-11 Podkarpackie
„Dziewięć budynków mieszkalnych jed...
1069137 2022-08-10 Podkarpackie
przetarg na dostawę żywności do kuchn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067849 2022-08-07 Podkarpackie
Wykonanie robót remontowych obiektów b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067920 2022-08-07 Podkarpackie
Opracowanie analizy porealizacyjnej w za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067921 2022-08-07 Podkarpackie
Dystrybucja energii elektr do urządzeń...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067922 2022-08-07 Podkarpackie
Konserwacja i bieżące utrzymanie oznak...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067462 2022-08-05 Podkarpackie
Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych mat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067437 2022-08-05 Podkarpackie
Zakup i dostawa żywności dla stołówk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066968 2022-08-03 Podkarpackie
Dostawa samochodu operacyjnego SOp.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066972 2022-08-03 Podkarpackie
Usługa serwisu pogwarancyjnego urządze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066928 2022-08-03 Podkarpackie
Zakup pojazdu elektrycznego o ładownoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067004 2022-08-03 Podkarpackie
Zakup homologowanego pojazdu elektryczne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067037 2022-08-03 Podkarpackie
Roboty budowlane polegające na budowie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067039 2022-08-03 Podkarpackie
Poprawa infrastruktury drogowej na teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066826 2022-08-03 Podkarpackie
Zakup energii elektrycznej do obiektów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066822 2022-08-03 Podkarpackie
Dostawa 4 szt. namiotów pneumatycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066438 2022-08-02 Podkarpackie
Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066098 2022-08-01 Podkarpackie
Wykonanie, umieszczenie nadruków oraz d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066066 2022-08-01 Podkarpackie
Wykonanie robót budowlanych dla 2 zada...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065687 2022-07-29 Podkarpackie
Wykonanie systemu rejestracji czasu prac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065732 2022-07-29 Podkarpackie
Dostawa i wdrożenia systemu cyfrowej re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu