Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1321052 2024-03-25 Łódzkie
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383310 2024-03-25 Łódzkie
Budowa chodnika przy ul. Radomszczańsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383312 2024-03-25 Łódzkie
Budowa chodnika ul. Reymonta w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383314 2024-03-25 Łódzkie
Przebudowa ul. Krasickiego w miejscowo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383315 2024-03-25 Łódzkie
Dożywianie w szkołach w roku szkolnym...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383318 2024-03-25 Łódzkie
Dostawa energii elektrycznej 2025-2026
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1383321 2024-03-25 Łódzkie
Odbiór odpadów komunalnych w 2025
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374234 2024-03-19 Łódzkie
Remonty i konserwacje dróg leśnych na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374236 2024-03-19 Łódzkie
Budowa drogi leśnej o dł. ok. 2,60 km ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374309 2024-03-18 Łódzkie
Roboty budowlane na osadach Nadleśnictw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1319152 2024-03-18 Łódzkie
Usługi leśne z zakresu gospodarki leś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1319237 2024-03-18 Łódzkie
Przebudowa mostu nad rzeką Biestrzyków...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374500 2024-03-18 Łódzkie
Remont rowów, wykonanie rowów, wykonan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374502 2024-03-18 Łódzkie
Termomodernizacja dachu budynków warszt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374503 2024-03-18 Łódzkie
Poprawa efektywności energetycznej popr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374504 2024-03-18 Łódzkie
Ubezpieczenie Powiatu Radomszczańskiego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1374505 2024-03-18 Łódzkie
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361627 2024-03-05 Łódzkie
Rozbudowa ul. Batorego i ul. Sienkiewicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361628 2024-03-05 Łódzkie
Rozbudowa ul. Witosa w Radomsku - sporz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361630 2024-03-05 Łódzkie
Utrzymanie zieleni w ciągach komunikacy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361631 2024-03-05 Łódzkie
Sporządzenie planu ogólnego miasta Rad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361632 2024-03-05 Łódzkie
Świadczenie usług w zakresie ubezpiecz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361634 2024-03-05 Łódzkie
Eliminacja zagrożeń środowiskowych i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361635 2024-03-05 Łódzkie
Rozbudowa strefy inwestycyjnej w Radomsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361637 2024-03-05 Łódzkie
Rewitalizacja w kulturze i sporcie z pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361641 2024-03-05 Łódzkie
Zakup energii elektrycznej na rok 2025
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361643 2024-03-05 Łódzkie
Odbiór odpadów komunalnych od właści...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361644 2024-03-05 Łódzkie
Udzielenie i obsługa dgługoterminowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1361639 2024-03-05 Łódzkie
Zakup zeroemisyjnego taboru elektryczneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1319256 2024-02-22 Łódzkie
Usługa schronienia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu