Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
846255 2020-04-01 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
846168 2020-03-31 Mazowieckie
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytko...
844354 2020-03-23 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844739 2020-03-23 Mazowieckie
Działki nr 304/12 - budowa budynku miesz...
844737 2020-03-23 Mazowieckie
Działki nr 304/9 - budowa budynku mieszk...
842002 2020-03-11 Świętokrzyskie
Budowa stacji bazowej wraz z wieżą telek...
841230 2020-03-09 Mazowieckie
Dostawa sprzętu jednorazowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841231 2020-03-09 Mazowieckie
Wyposażenie w sprzęt medyczny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841232 2020-03-09 Mazowieckie
Zakup sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841229 2020-03-09 Mazowieckie
Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838172 2020-02-21 Mazowieckie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
837013 2020-02-17 Mazowieckie
Zespół szkolno-przedszkolny powstanie na...
837045 2020-02-17 Mazowieckie
Sale dla pięciu grup przedszkolnych
837044 2020-02-17 Mazowieckie
Zespół szkolno-przedszkolny
841335 2020-02-06 Mazowieckie
Osiedle ze 130 mieszkaniami
834218 2020-01-30 Mazowieckie
Przebudowa stacji uzdatniania wody, wymi...
833236 2020-01-29 Mazowieckie
Wykonanie inwestycji o nazwie „Optymaliz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832856 2020-01-28 Mazowieckie
Inwestycja w wytwarzanie elementów sprzę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832855 2020-01-28 Mazowieckie
Zakład Produkcyjny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833662 2020-01-27 Mazowieckie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3509W Guli...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833664 2020-01-27 Mazowieckie
Rozbudowa drogi powiatowej 3542W Wierzbi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833665 2020-01-27 Mazowieckie
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumiczny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833666 2020-01-27 Mazowieckie
Bieżące utrzymanie dróg powiatowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833668 2020-01-27 Mazowieckie
Remonty obiektów mostowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833669 2020-01-27 Mazowieckie
Remonty i odnowy dróg powiatowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833651 2020-01-27 Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833671 2020-01-27 Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833672 2020-01-27 Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833676 2020-01-27 Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833677 2020-01-27 Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu