Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
844699 2020-03-25 Lubelskie
Materiały endoskopowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844701 2020-03-25 Lubelskie
Materiały do ablacji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844702 2020-03-25 Lubelskie
Endoprotezy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844703 2020-03-25 Lubelskie
Sztuczny zwieracz cewki moczowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844704 2020-03-25 Lubelskie
Drobny sprzęt medyczny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836747 2020-02-13 Lubelskie
Droga leśna przeciwpożarowa nr 27 w Leśn...
831474 2020-01-23 Lubelskie
Przebudowa drogi równoległej do ul. Lube...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831479 2020-01-23 Lubelskie
Modernizacja ul. Rybackiej wraz z montaż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831488 2020-01-23 Lubelskie
Naprawa chodnika na odc. ok50m od ul. Wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831492 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie projektu budowy zatok parkingo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831499 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie projektu budowy drogi w ul. Ni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831504 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie projektu budowy drogi dojazdow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827047 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie robót budowlanych polegających...
831739 2020-01-23 Lubelskie
Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831740 2020-01-23 Lubelskie
Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831741 2020-01-23 Lubelskie
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 w P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831743 2020-01-23 Lubelskie
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831744 2020-01-23 Lubelskie
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespol...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831745 2020-01-23 Lubelskie
Dostawa sprzętu komputerowego stacjonarn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831746 2020-01-23 Lubelskie
Dostawa sprzętu komputerowego (programy,...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831747 2020-01-23 Lubelskie
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z urz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832399 2020-01-23 Lubelskie
Przebudowa POK Dom Chemika etap I - wypo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832401 2020-01-23 Lubelskie
Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Pod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832400 2020-01-23 Lubelskie
Budowa placu zabaw przy MP 3 (ciągi pies...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832404 2020-01-23 Lubelskie
Przebudowa POK Dom Chemika etap II - Bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831466 2020-01-16 Lubelskie
Budowa zatok przystankowych w ul. Lubels...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831471 2020-01-16 Lubelskie
Budowa parkingów w różnych częściach mia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831488 2020-01-16 Lubelskie
Naprawa chodnika na odc. ok50m od ul. Wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831492 2020-01-16 Lubelskie
Wykonanie projektu budowy zatok parkingo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831739 2020-01-15 Lubelskie
Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu