Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068192 2022-08-05 Wielkopolskie
Modernizacja wejścia głównego i pochy...
1066140 2022-08-01 Wielkopolskie
„Rozbudowa i przebudowa budynku straż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066196 2022-08-01 Wielkopolskie
Nakładki bitumiczne na drogach gminnych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066074 2022-08-01 Wielkopolskie
Wykonanie zadaszenia nad zjazdem do czę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064586 2022-07-27 Wielkopolskie
Piła miastem dostępnym - Zakup specjal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062714 2022-07-22 Wielkopolskie
Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061846 2022-07-19 Wielkopolskie
Dostawa doposażenia w ramach projektu p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061702 2022-07-19 Wielkopolskie
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
1061701 2022-07-19 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1060104 2022-07-14 Wielkopolskie
Budowa drogi ppoż. nr 11, 17, 22 w Nadl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060357 2022-07-14 Wielkopolskie
Remont i wyposażenie pomieszczeń biuro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060358 2022-07-14 Wielkopolskie
Naprawa i konserwacja dróg leśnych ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061641 2022-07-14 Wielkopolskie
Ul. Budowlanych
1061642 2022-07-14 Wielkopolskie
Ul. Dzieci Polskich
1061649 2022-07-14 Wielkopolskie
Ul. Komuny Paryskiej
1061650 2022-07-14 Wielkopolskie
Ul. Michała Ogińskiego
1061651 2022-07-14 Wielkopolskie
Deptak ks. Stanisława Olędzkiego
1061652 2022-07-14 Wielkopolskie
Chodnik, zieleń towarzysząca
1061653 2022-07-14 Wielkopolskie
Hodnik, 2 miejsca parkingowe
1061489 2022-07-14 Wielkopolskie
Ul. Staropolska
1059185 2022-07-12 Wielkopolskie
Dostawa i instalacja systemu pętli indu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058750 2022-07-11 Wielkopolskie
Przygotowanie dokumentacji technicznej n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056907 2022-07-06 Wielkopolskie
Budowa ścieżki rowerowej Ujście - Bys...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056798 2022-07-06 Wielkopolskie
Remont rozdzielni głównej w Szkole Pol...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1057017 2022-07-06 Wielkopolskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056735 2022-07-06 Wielkopolskie
Wykonanie inicjalnej bazy GESUT
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056264 2022-07-05 Wielkopolskie
Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką we...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055214 2022-07-01 Wielkopolskie
Oświetlenie drogowe – Zadanie 1- Prze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055599 2022-07-01 Wielkopolskie
Budowa oraz modernizacja urządzeń zaba...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055600 2022-07-01 Wielkopolskie
Nasadzenia zieleni w ramach zadania „B...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu