Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884036 2021-01-14 Łódzkie
 Przebudowa drogi powiatowej nr 4911E – ...
884035 2021-01-14 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
883739 2021-01-12 Łódzkie
 Dostosowanie istniejącego obiektu przy ...
882601 2020-12-30 Łódzkie
 Przebudowa mostu w drodze powiatowej nr...
882600 2020-12-30 Łódzkie
 Budowa punktu zbierania odpadów metali ...
879221 2020-11-25 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzin...
878851 2020-11-24 Wielkopolskie
 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9...
876075 2020-11-03 Łódzkie
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na...
875271 2020-10-28 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzin...
874366 2020-10-21 Łódzkie
Budowa budynku usługowego z infrastruktu...
874109 2020-10-20 Łódzkie
Budowa nowoprojektowanej ul. Popiełuszki
874108 2020-10-20 Łódzkie
Kompleks oświatowy na Zatorzu - zespół s...
874111 2020-10-20 Łódzkie
Remont ul. Widzewskiej
874114 2020-10-20 Łódzkie
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkol...
874115 2020-10-20 Łódzkie
Rewitalizacja Bulwaru im. Kruschego
874116 2020-10-20 Łódzkie
Wymiana wind w szpitalu
874117 2020-10-20 Łódzkie
Termomodernizacja kompleksu budynku głów...
874119 2020-10-20 Łódzkie
Zakup nowoczesnego aparatu USG do badań ...
872589 2020-10-07 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzin...
870778 2020-09-21 Łódzkie
Przebudowa przepustu w drodze powiatowej...
870190 2020-09-16 Łódzkie
Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej insta...
867192 2020-08-24 Łódzkie
Budynek mieszkalny z instalacjami i zbio...
866359 2020-08-17 Łódzkie
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa ze zmi...
865623 2020-08-10 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego z instalacja...
865304 2020-08-06 Łódzkie
Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzin...
864247 2020-07-30 Wielkopolskie
 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9...
864339 2020-07-30 Łódzkie
Przebudowa istniejącego budynku usługowo...
857713 2020-06-05 Łódzkie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
856679 2020-05-29 Łódzkie
Przebudowa drogi powiatowej nr 3308
856061 2020-05-27 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...