Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068703 2022-08-09 Mazowieckie
Budowa drogi od skrzyżowania z ulicami:...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068790 2022-08-09 Mazowieckie
Zakup stacji roboczych AIO w ramach proj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067408 2022-08-05 Mazowieckie
zakup sprzętu medycznego w ramach zada...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068536 2022-08-04 Mazowieckie
Dwa pawilony penitencjarne o pow. 7,2 ty...
1064044 2022-07-26 Mazowieckie
Wykonanie okresowych przeglądów instal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062315 2022-07-20 Mazowieckie
Montaż windy w Studium Wychowania Fizyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062333 2022-07-20 Mazowieckie
Budowa nowopowstałych obiektów Mazowie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062334 2022-07-20 Mazowieckie
Dostawa sprzętu komputerowego i sieciow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062335 2022-07-20 Mazowieckie
Zakup serwera na potrzeby Mazowieckiej U...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062336 2022-07-20 Mazowieckie
Świadczenie usługi ochrony fizycznej (...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062337 2022-07-20 Mazowieckie
Świadczenie usługi sprzątania w obiek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062338 2022-07-20 Mazowieckie
Przeprowadzenie szkoleń dotyczących ce...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061877 2022-07-19 Mazowieckie
Przebudowa ulicy Batalionów Chłopskich...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061795 2022-07-19 Mazowieckie
Przebudowa ulicy Bartoszewskiego - oprac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062577 2022-07-14 Mazowieckie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1055401 2022-07-03 Mazowieckie
Usługi poligraficzne – Druk i dostawa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055261 2022-07-01 Dolnośląskie
 Przebudowa i rozbudowa instalacji do d...
1054405 2022-06-29 Świętokrzyskie
 "Modernizacja rurociągów technologic...
1054406 2022-06-29 Świętokrzyskie
 „Przebudowa sieci i instalacji kanal...
1052448 2022-06-24 Mazowieckie
Wszechstronni razem- przebudowa boiska, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052298 2022-06-23 Pomorskie
Rozbiórka zbiorników ON w obmurzu o po...
1051515 2022-06-21 Mazowieckie
Dostawa materiałów budowlanych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1051145 2022-06-20 Mazowieckie
Rozbiórka i budowa budynku komunalnego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1051270 2022-06-20 Kujawsko-Pomorskie
Budowa urządzenia reklamowego - witacz
1038988 2022-06-14 Mazowieckie
Roboty budowlane - malowanie pomieszcze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1044479 2022-06-14 Mazowieckie
Realizacja zadań wynikających z Progra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1037492 2022-06-14 Mazowieckie
Przebudowa budynku magazynowo - garażow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039684 2022-06-14 Mazowieckie
Przebudowa drogi leśnej, dojazdu ppoż ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1042180 2022-06-14 Mazowieckie
Modernizacja boisk przy Liceum Ogólnoks...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1043439 2022-06-14 Mazowieckie
Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu