Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
892616 2021-02-23 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa protez (implantów) piersi, ekspa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892619 2021-02-23 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa ortopedycznych implantów kręgosł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892623 2021-02-23 Warmińsko-Mazurskie
Nadzór autorski nad oprogramowaniem Asse...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892628 2021-02-23 Warmińsko-Mazurskie
Opieka serwisowa nad oprogramowaniem Amm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892633 2021-02-23 Warmińsko-Mazurskie
Wykonywanie pogwarancyjnych przeglądów s...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892636 2021-02-23 Warmińsko-Mazurskie
Dzierżawa analizatorów do diagnostyki z ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892639 2021-02-23 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa endoprotez onkologicznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892640 2021-02-23 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa elektrod, narzędzi laparoskopowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892642 2021-02-23 Warmińsko-Mazurskie
Dzierżawa aparatury do barwień IHC/ISH w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892646 2021-02-23 Warmińsko-Mazurskie
Pogwarancyjna obsługa serwisowa akcelera...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892576 2021-02-19 Warmińsko-Mazurskie
Dzierżawa analizatorów krytycznych param...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892572 2021-02-19 Warmińsko-Mazurskie
Adaptacja pomieszczeń
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892573 2021-02-19 Warmińsko-Mazurskie
Dostosowanie pomieszczeń
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892574 2021-02-19 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa pomieszczeń
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
892575 2021-02-19 Warmińsko-Mazurskie
Termomodernizacja budynków Szpitala - do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891959 2021-02-17 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa przepustu w km 14+271 drogi w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891961 2021-02-17 Warmińsko-Mazurskie
Budowa ścieżek rowerowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891962 2021-02-17 Warmińsko-Mazurskie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891885 2021-02-15 Warmińsko-Mazurskie
Opracowanie i wdrożenie modułu e-Przysta...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891887 2021-02-15 Warmińsko-Mazurskie
Montaż i utrzymanie internetowego system...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891889 2021-02-15 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie dokumentacji projektowej - roz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891891 2021-02-15 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie dokumentacji projektowej - roz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891787 2021-02-15 Warmińsko-Mazurskie
Montaż i wymiana barier ochronnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891895 2021-02-15 Warmińsko-Mazurskie
Umocnienie kostką kamienną łuków dróg wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891897 2021-02-15 Warmińsko-Mazurskie
Remont ciągu pieszo-rowerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891900 2021-02-15 Warmińsko-Mazurskie
Remont cząstkowy mieszanką mineralno-asf...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891901 2021-02-15 Warmińsko-Mazurskie
Wykonanie powierzchniowego utrwalenia na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891902 2021-02-15 Warmińsko-Mazurskie
Rozbudow drogi wojewódzkiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891903 2021-02-15 Warmińsko-Mazurskie
Rozbudow drogi wojewódzkiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891904 2021-02-15 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538
Wartość: widoczna po zakupie dostępu