Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1347609 2024-02-16 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1347064 2024-02-15 Małopolskie
Produkcja i dostawa tablic rejestracyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1347066 2024-02-15 Małopolskie
Przenumerowanie nr działek – dla 9 o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1347069 2024-02-15 Małopolskie
Dostosowanie istniejących w bazach obi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1347073 2024-02-15 Małopolskie
Usługi pocztowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1347075 2024-02-15 Małopolskie
Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową no...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1347078 2024-02-15 Małopolskie
Udzielenie kredytu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341585 2024-02-09 Małopolskie
Urządzanie i pielęgnacja rabat oraz do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341586 2024-02-09 Małopolskie
Opróżnianie koszy ulicznych na terenie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341590 2024-02-09 Małopolskie
Ustawianie i opróżnianie kontenerów n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341594 2024-02-09 Małopolskie
Zakładanie i utrzymywanie terenów ziel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341598 2024-02-09 Małopolskie
Opracowanie dokumentów planistycznych d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341602 2024-02-09 Małopolskie
Opracowanie dokumentów planistycznych d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341606 2024-02-09 Małopolskie
Opracowanie dokumentów planistycznych d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341610 2024-02-09 Małopolskie
Opracowanie dokumentów planistycznych d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341615 2024-02-09 Małopolskie
Zarządzanie nieruchomościami stanowią...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341619 2024-02-09 Małopolskie
Administrowanie lokalami stanowiącymi w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341623 2024-02-09 Małopolskie
Zarządzanie nieruchomościami stanowią...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341628 2024-02-09 Małopolskie
Zakup usług pozostałych – opłata po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341633 2024-02-09 Małopolskie
Ochrona przed bezdomnością zwierząt
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341639 2024-02-09 Małopolskie
Opracowanie PFU dla zadań inwestycyjnyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341643 2024-02-09 Małopolskie
Eksploatacja i bieżąca konserwacja oś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341647 2024-02-09 Małopolskie
Eksploatacja i bieżąca konserwacja oś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1341651 2024-02-09 Małopolskie
Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, chodn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1314677 2024-01-15 Małopolskie
Dowożenie niepełnosprawnych uczniów d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1314443 2024-01-12 Małopolskie
Remont drogi powiatowej nr 1087K w km od...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1347008 2024-01-12 Małopolskie
Remont drogi powiatowej nr 1112K w km o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1347009 2024-01-12 Małopolskie
Przebudowa/modernizacja odcinków dróg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1347013 2024-01-12 Małopolskie
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1347015 2024-01-12 Małopolskie
Modernizacja budynku Starostwa Powiatow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu