Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
876271 2020-11-05 Opolskie
Budowa dzwigu osobowego do PSM I i II st...
875526 2020-11-02 Opolskie
 Zmiana użytku leśnego na użytek rolny, ...
875452 2020-10-29 Opolskie
Zabezpieczenie obszarów chronionych Gmin...
873852 2020-10-15 Opolskie
Wykonanie robót budowlanych oraz element...
869405 2020-09-09 Opolskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
868689 2020-09-03 Opolskie
Aleja Wojska Polskiego w Nysie
868691 2020-09-03 Opolskie
Droga o długości 1200 metrów biegnąca pr...
868690 2020-09-03 Opolskie
5-kilometrowy odcinek łączący Grądy i St...
868393 2020-09-02 Opolskie
Przebudowa sali wykładowej w budynku PWS...
865709 2020-08-10 Opolskie
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ...
865715 2020-08-10 Opolskie
Rozbudowa hali wypieku zakładu produkcyj...
864753 2020-08-03 Opolskie
Zagospodarowanie podwórka Urzędu Miejski...
863563 2020-07-23 Opolskie
Budowa zatoki autobusowej
861925 2020-07-09 Opolskie
Budowa remizy strażackiej z zapleczem re...
861926 2020-07-09 Opolskie
Remont dachu sali gimnastycznej
859682 2020-06-22 Opolskie
Budowa szybu dźwigu osobowego
855405 2020-05-05 Opolskie
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
855406 2020-05-05 Opolskie
Modernizacja nawierzchni dróg i chodnikó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
855407 2020-05-05 Opolskie
Budowa Zintegrowanego Systemu Bezpieczeń...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
855408 2020-05-05 Opolskie
Remonty cząstkowe dróg powiatowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843720 2020-03-17 Opolskie
Przebudowa lokalu użytkowego na gminny p...
841040 2020-03-06 Opolskie
Modernizacja dworca PKP
839665 2020-02-28 Opolskie
Utrzymanie urządzeń inżynierskich w drog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839666 2020-02-28 Opolskie
Utrzymanie oznakowania poziomego dróg gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839668 2020-02-28 Opolskie
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Skoro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844373 2020-02-21 Opolskie
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844374 2020-02-21 Opolskie
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844375 2020-02-21 Opolskie
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020 - ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835494 2020-02-10 Opolskie
Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835493 2020-02-10 Opolskie
Budowa dróg w mieście rozdział 60016 § 6...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu