Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
843720 2020-03-17 Opolskie
Przebudowa lokalu użytkowego na gminny p...
841040 2020-03-06 Opolskie
Modernizacja dworca PKP
839665 2020-02-28 Opolskie
Utrzymanie urządzeń inżynierskich w drog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839666 2020-02-28 Opolskie
Utrzymanie oznakowania poziomego dróg gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
839668 2020-02-28 Opolskie
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Skoro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844373 2020-02-21 Opolskie
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hajdu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844374 2020-02-21 Opolskie
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
844375 2020-02-21 Opolskie
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2020 - ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835494 2020-02-10 Opolskie
Budowa dróg na obszarach wiejskich rozdz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835493 2020-02-10 Opolskie
Budowa dróg w mieście rozdział 60016 § 6...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835495 2020-02-10 Opolskie
Przebudowa drogi w Kępnicy rozdział 6001...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835496 2020-02-10 Opolskie
Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835497 2020-02-10 Opolskie
Przebudowa drogi w ul. Miłosza w Nysie r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835498 2020-02-10 Opolskie
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Skoro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835499 2020-02-10 Opolskie
Centrum przesiadkowe w Nysie - przebudow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835500 2020-02-10 Opolskie
Komputeryzacja (informatyzacja) Urzędu M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835501 2020-02-10 Opolskie
Wykonanie elewacji budynku Urzędu Miejsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835502 2020-02-10 Opolskie
Opłata licencji za program "SIGMA w częś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835503 2020-02-10 Opolskie
Opłata licencji za program do wyliczania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835504 2020-02-10 Opolskie
Opłata licencji za program "Rekrutacja d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835505 2020-02-10 Opolskie
Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835506 2020-02-10 Opolskie
Modernizacja budynku Noclegowni dla bezd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835507 2020-02-10 Opolskie
Zagospodarowanie terenów zielonych wraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835508 2020-02-10 Opolskie
Zagospodarowanie terenu zielonego we wsi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835510 2020-02-10 Opolskie
Schronisko w Konradowej rozdział 90013 §...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835511 2020-02-10 Opolskie
Oświetlenie w mieście i gminie rozdział ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835512 2020-02-10 Opolskie
Rozbudowa oświetlenia drogi na nowym osi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835513 2020-02-10 Opolskie
Wykonanie oświetlenia w Głębinowie rozdz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835524 2020-02-10 Opolskie
Zagospodarowanie terenu przy kaplicy pog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835525 2020-02-10 Opolskie
Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu