Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
846419 2020-04-01 Podkarpackie
Budowa instalacji zewnętrznych elektrycz...
845696 2020-03-27 Podkarpackie
Zmiana pozwolenia na budowę hali produkc...
845697 2020-03-27 Podkarpackie
Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyj...
843974 2020-03-19 Podkarpackie
Budowa budynku portierni z wiatą na rowe...
842539 2020-03-12 Podkarpackie
Zmiana pozwolenia na budowę stanowiska m...
840538 2020-03-03 Podkarpackie
Budowa drogi wew. wraz z urządzeniami or...
839889 2020-02-28 Podkarpackie
Budowa instalacji wew. wentylacyjnej naw...
839890 2020-02-28 Podkarpackie
Przebudowa części istniejącej hali produ...
830690 2020-01-23 Świętokrzyskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
827894 2020-01-23 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1141 R ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827895 2020-01-23 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1163 R re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827896 2020-01-23 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1161 R re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827897 2020-01-23 Podkarpackie
Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827898 2020-01-23 Podkarpackie
Budowa nowych odcinków chodników w pasie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827899 2020-01-23 Podkarpackie
Remont drogi powiatowej Nr 1160 R relacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827900 2020-01-23 Podkarpackie
Remont drogi powiatowej Nr 1175 R relacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827901 2020-01-23 Podkarpackie
Remont drogi powiatowej Nr 1172 R relacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827902 2020-01-23 Podkarpackie
Remont drogi powiatowej Nr 1153 R relacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827903 2020-01-23 Podkarpackie
Remont drogi powiatowej Nr 1143 R relacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827904 2020-01-23 Podkarpackie
Remont drogi powiatowej Nr 1139 R relacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827908 2020-01-23 Podkarpackie
Przebudowa boiska na wielofunkcyjne bois...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827906 2020-01-23 Podkarpackie
Termomodernizacja budynku internatu, w t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827910 2020-01-23 Podkarpackie
I Liceum Ogólnokształcące - rozbudowa bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827916 2020-01-23 Podkarpackie
I Liceum Ogólnokształcące - budowa budyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827917 2020-01-23 Podkarpackie
Budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827920 2020-01-23 Podkarpackie
Budynek Starostwa Powiatowego przy ulicy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827921 2020-01-23 Podkarpackie
Wykonanie windy przy Przychodni Nr 5 ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827922 2020-01-23 Podkarpackie
Zakup monitoringu przeciwpowodziowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827607 2020-01-23 Podkarpackie
Roboty remontowo-konserwatorskie przy ko...
827927 2020-01-23 Podkarpackie
Scalanie gruntów wsi Zachwiejów i Zarówn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu