Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1066937 2022-08-03 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa oprzyrządowania do ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066808 2022-08-03 Podkarpackie
Budowa przyrodniczo-historycznej ścież...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066436 2022-08-02 Podkarpackie
Dostawa i montaż mebli do tzrech mielec...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066193 2022-08-01 Podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowej bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066079 2022-08-01 Podkarpackie
Opracowanie dokumentacji projektowej roz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065647 2022-07-29 Podkarpackie
Remont pomnika Armii Krajowej przy ul. S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062617 2022-07-21 Podkarpackie
 „BUDOWA DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYC...
1061832 2022-07-19 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa asortymentu do strzy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060173 2022-07-14 Podkarpackie
Modernizacja infrastruktury Szpitala Spe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058808 2022-07-11 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa asortymentu niezbęd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058670 2022-07-11 Podkarpackie
 „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy...
1058144 2022-07-08 Podkarpackie
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056310 2022-07-05 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 143R Ga...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056206 2022-07-05 Podkarpackie
Roboty budowlane w budynku Przychodni Zd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1054983 2022-07-01 Podkarpackie
Utrzymanie i serwis zintegrowanego syste...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1054718 2022-06-30 Podkarpackie
 „Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ...
1052202 2022-06-22 Podkarpackie
Budowa budynku magazynowego z częścią...
1036916 2022-06-15 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa sprzętu i aparatury...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036920 2022-06-15 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa sprzętu i aparatury...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038512 2022-06-14 Podkarpackie
Budowa boiska sportowego i boiska do min...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1043511 2022-06-14 Podkarpackie
Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036873 2022-06-14 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa systemu zamkniętego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036897 2022-06-14 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa implantów ortopedyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036900 2022-06-14 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa ureterorenoskopu w p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036901 2022-06-14 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa narzędzi ogólnochi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036902 2022-06-14 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa wyposażenia.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036904 2022-06-14 Podkarpackie
Usługi w zakresie wykonywania okresowyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036905 2022-06-14 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa asortymentu niezbęd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036907 2022-06-14 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa asortymentu niezbęd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036909 2022-06-14 Podkarpackie
Sprzedaż i dostawa endoprotez.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu