Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
827850 2020-01-23 Wielkopolskie
Remont pomieszczeń
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827851 2020-01-23 Wielkopolskie
Remont świetlicy wiejskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827853 2020-01-23 Wielkopolskie
Remont pomieszczeń świetlicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827888 2020-01-23 Wielkopolskie
Montaż klimatyzarorów w świetlicy wiejsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827889 2020-01-23 Wielkopolskie
Wymiana pieca centralnego ogrzewania
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827890 2020-01-23 Wielkopolskie
Utwardzenie drogi ul. Rzemieślnicza
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827891 2020-01-23 Wielkopolskie
Remont drogi gruntowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827892 2020-01-23 Wielkopolskie
Utwardzenie drogi - wykonanie projektu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827893 2020-01-23 Wielkopolskie
Pielęgnacja i utrzymanie zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827886 2020-01-23 Wielkopolskie
Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827913 2020-01-23 Wielkopolskie
Oświetlenie terenu rekreacyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827914 2020-01-23 Wielkopolskie
Montaż lamp solarnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827918 2020-01-23 Wielkopolskie
Montaż kamery monitoringu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827919 2020-01-23 Wielkopolskie
Ogrodzenie placu zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827800 2020-01-23 Wielkopolskie
Doposażenie terenu rekreacyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827959 2020-01-23 Wielkopolskie
Przebudowa przepustu na Strudze Winnogór...
827991 2020-01-23 Wielkopolskie
Prace związane z wycinką drzew
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827992 2020-01-23 Wielkopolskie
Zakup roślin i materiałów na tereny ziel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827993 2020-01-23 Wielkopolskie
Likwidacja dzikich wysypisk
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827994 2020-01-23 Wielkopolskie
Usuwanie niebezpiecznych odpadów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828014 2020-01-23 Wielkopolskie
Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne drzew
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828015 2020-01-23 Wielkopolskie
Opracowania i ekspertyzy dot. ochrony śr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827820 2020-01-23 Wielkopolskie
Monitoring zamkniętych wysypisk
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827809 2020-01-21 Wielkopolskie
Budowa drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827810 2020-01-21 Wielkopolskie
Budowa dróg na terenach wypoczynkowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827811 2020-01-21 Wielkopolskie
Ekrany akustyczne przy ul. Polnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827812 2020-01-21 Wielkopolskie
Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827813 2020-01-21 Wielkopolskie
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827818 2020-01-21 Wielkopolskie
Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie no...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827823 2020-01-21 Wielkopolskie
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu