Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
857372 2020-06-03 Dolnośląskie
Budowa rurociągu wodnego oraz kablowej l...
856423 2020-05-28 Zachodniopomorskie
Rozbudowa i przebudowa zespołu sanatoryj...
856538 2020-05-28 Dolnośląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
856539 2020-05-28 Dolnośląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
855576 2020-05-22 Dolnośląskie
Budowa rurociągou wody p-poż na składowi...
855166 2020-05-20 Dolnośląskie
Zatwierdzenie zmian do projektu budynku ...
854931 2020-05-19 Dolnośląskie
Budowa obiektu kontenerowego, kawiarenki
852796 2020-05-06 Dolnośląskie
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego...
848087 2020-04-15 Dolnośląskie
Zatwierdzenie zmian do projektu budynku ...
845961 2020-03-30 Dolnośląskie
Pozwolenie na budowę budynku mieszkalneg...
844581 2020-03-23 Dolnośląskie
Pozwolenie na budowę budynku mieszkalneg...
843706 2020-03-18 Dolnośląskie
Budowa urządzenia terenowej komunikacji ...
843471 2020-03-17 Dolnośląskie
Rozbudowa i przebudowa pompowni ścieków
843472 2020-03-17 Dolnośląskie
Modernizacja systemu ogrzewania obiektów...
843215 2020-03-16 Dolnośląskie
Zatwierdzenie zmian do projektu zespołu ...
842852 2020-03-13 Dolnośląskie
Przebudowa szkoły
841685 2020-03-09 Dolnośląskie
Pozwolenie na budowę budynku mieszkalneg...
840568 2020-03-03 Dolnośląskie
Budynek wartowni
837921 2020-02-19 Dolnośląskie
Przebudowa drogi wewnętrznej
837700 2020-02-18 Dolnośląskie
Budowa kontenerowej stacji transformator...
829072 2020-01-23 Dolnośląskie
Pozwolenie na budowę budynku mieszkalneg...
829073 2020-01-23 Dolnośląskie
Pozwolenie na budowę budynku mieszkalneg...
829076 2020-01-23 Dolnośląskie
Pozwolenie na budowę budynku mieszkalneg...
829077 2020-01-23 Dolnośląskie
Pozwolenie na budowę budynku mieszkalneg...
829033 2020-01-21 Dolnośląskie
Budowa oświetlenia drogowego
836463 2020-01-21 Dolnośląskie
Remonty nawierzchni dróg i ulic
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836462 2020-01-21 Dolnośląskie
Remonty chodników, ciągów pieszo-rowerow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836464 2020-01-21 Dolnośląskie
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836465 2020-01-21 Dolnośląskie
Budowa, przebudowa, remonty kapitalne dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836467 2020-01-21 Dolnośląskie
Budowa infrastruktury drogowej osiedla P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu