Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068905 2022-08-09 Dolnośląskie
Budowa masztu
1067545 2022-08-05 Dolnośląskie
Remont dróg powiatowych: 1200D Juszowic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067622 2022-08-05 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067624 2022-08-05 Dolnośląskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru in...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067626 2022-08-05 Dolnośląskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru in...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067629 2022-08-05 Dolnośląskie
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru in...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065849 2022-07-29 Dolnośląskie
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanaliza...
1065860 2022-07-29 Dolnośląskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
1063822 2022-07-25 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063840 2022-07-25 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063841 2022-07-25 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063693 2022-07-25 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej prz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068504 2022-07-21 Dolnośląskie
Obiekt wielorodzinny o kubaturze ponad 1...
1061297 2022-07-18 Dolnośląskie
Remont toalet wspólnych w budynku socja...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060052 2022-07-14 Dolnośląskie
Budowa ścieżki edukacyjno-turystycznej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058737 2022-07-11 Dolnośląskie
Budowa budynków Ochotniczej Straży Poz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1051037 2022-06-17 Dolnośląskie
Budynek mieszkalny wielorodzinny z wewn...
1050310 2022-06-15 Dolnośląskie
Budowa kancelarii 2-stanowiskowej Nieszc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1050313 2022-06-15 Dolnośląskie
Budowa kancelarii 2 stanowiskowej Szklar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1050314 2022-06-15 Dolnośląskie
Budowa kancelarii 3 stanowiskowej w Dąb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1050315 2022-06-15 Dolnośląskie
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1043965 2022-06-14 Dolnośląskie
Zakup sprzętu komputerowego w ramach pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1037915 2022-06-14 Dolnośląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1041366 2022-06-14 Lubuskie
Farma fotowoltaiczna do 1 MW z infrastru...
1045907 2022-06-14 Dolnośląskie
Remont instalacji niskoproądowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1046914 2022-06-14 Dolnośląskie
Przebudowa drogi leśnej przeciwpożarow...
1049655 2022-06-14 Dolnośląskie
Bankowa obsługa budżetu Gminy Miejskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035267 2022-05-02 Dolnośląskie
Remont budynku mieszkalno-usługowego Li...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1034544 2022-04-28 Dolnośląskie
Budowa budynku mieszk. w zabudowie szere...
1034314 2022-04-27 Dolnośląskie
Rozbiórka istniejącego słupa oraz bud...