Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
889377 2021-02-18 Zachodniopomorskie
Modernizacja budynku ZZDW
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891253 2021-02-18 Zachodniopomorskie
Przebudowa instalacji elektrycznych w ga...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891254 2021-02-18 Zachodniopomorskie
Oprogramowanie i systemy informatyczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891527 2021-02-17 Zachodniopomorskie
Przebudowa pomieszczeń w DS-1
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891528 2021-02-17 Zachodniopomorskie
Modernizacja sanitariatów ul. Racławicka
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891529 2021-02-17 Zachodniopomorskie
Remont schodów zewnętrznych - wejście gł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891530 2021-02-17 Zachodniopomorskie
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891531 2021-02-17 Zachodniopomorskie
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891532 2021-02-17 Zachodniopomorskie
Dostawa serwerów i macierzy + przełączni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891533 2021-02-17 Zachodniopomorskie
Zakup środków trwałych do systemów infor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891526 2021-02-17 Zachodniopomorskie
Zakup i wdrożenie oprogramowania do wspa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
889379 2021-02-11 Zachodniopomorskie
Diagnostyka nawierzchni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
889371 2021-02-10 Zachodniopomorskie
Prace remontowe i utrzymaniowe na przepu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
889373 2021-02-10 Zachodniopomorskie
Prace remontowe i utrzymaniowe na przepu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
889374 2021-02-10 Zachodniopomorskie
Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
889375 2021-02-10 Zachodniopomorskie
Wykonanie robót budowlanych utrzymaniowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
889376 2021-02-10 Zachodniopomorskie
Remont przepustu w ciągu DW 109 k/m. Trz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
889381 2021-02-10 Zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji: Rozbudowa drog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
889382 2021-02-10 Zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji: Rozbudowa drog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
889380 2021-02-10 Zachodniopomorskie
Opracowanie dokumentacji: Budowa obejści...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
890392 2021-01-29 Zachodniopomorskie
Obiekt magazynowy o kubaturze ponad 30 t...
891256 2021-01-28 Zachodniopomorskie
Sprzęt i urządzenia biurowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891257 2021-01-28 Zachodniopomorskie
Sprzęt materiały i urządzenia biurowe na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
891258 2021-01-28 Zachodniopomorskie
Oprogramowanie i systemy informatyczne n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
890817 2021-01-21 Zachodniopomorskie
Obiekt wielorodzinny o kubaturze 17 tys....
883406 2020-12-16 Zachodniopomorskie
Utrzymanie przystanków komunikacji miejs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883407 2020-12-16 Zachodniopomorskie
Remonty dróg i mostów, rowów i przepustó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883408 2020-12-16 Zachodniopomorskie
Rozwój infrastruktury rowerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883410 2020-12-16 Zachodniopomorskie
Remonty dróg i mostów, oznakowania ulic
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883411 2020-12-16 Zachodniopomorskie
Budowa sieci teleinformatycznej i system...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu