Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845383 2020-03-26 Zachodniopomorskie
Budowa sieci elektroenergetycznej 15 i 0...
845384 2020-03-26 Zachodniopomorskie
Budynek mieszkalny wielorodzinny
840882 2020-03-05 Zachodniopomorskie
Zakup myjni endoskopowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840883 2020-03-05 Zachodniopomorskie
Zakup aparatu RTG oraz USK
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840881 2020-03-05 Zachodniopomorskie
USG urologiczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840884 2020-03-05 Zachodniopomorskie
Modernizacja Zakładu Pielęgnacyjno-Opiek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840885 2020-03-05 Zachodniopomorskie
Dostosowanie budynków A i C w Koszalinie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840752 2020-03-05 Zachodniopomorskie
Przygotowanie koncepcji i projektu budow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
838012 2020-02-20 Zachodniopomorskie
Budynek mieszkalno-usługowy z garażem or...
838011 2020-02-20 Zachodniopomorskie
Budynek mieszkalny wielorodzinny z insta...
835904 2020-02-10 Zachodniopomorskie
Pozwolenie na budowę stacji transformato...
835910 2020-02-10 Zachodniopomorskie
Pozwolenie na budowę kontenerowej stacji...
829974 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa elektroenergetycznej sieci napowi...
830005 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Prace konserwatorskie pokrycia dachowego...
830336 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa przystani jachtowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830337 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Modernizacja energetyczna budynków użyte...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830338 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Parkingi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828031 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa linii elektroenergetycznej kablow...
830373 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Zakup oprogramowania elektroniczny obieg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830375 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Zakup oprogramowania SGN
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830376 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Sprzęt komputerowy i drukarki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830372 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Serwer do eduportalu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830379 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Ul. Kościuszki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830384 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Ul. Piłsudskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830385 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa drogi ul. Prosta - Ks. J. Popiełu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830388 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa drogi wewnętrzne łączące Osiedle ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830389 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa drogi dojazd do Jednostki Ratowni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830378 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa ścieżki rowerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830371 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Usługa wsparcia technicznego dla urządze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828132 2020-01-21 Zachodniopomorskie
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budy...