Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068331 2022-08-08 Zachodniopomorskie
Dostawa koksu przemysłowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068226 2022-08-08 Zachodniopomorskie
Urządzenie dróg płytami - transza 2
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068493 2022-08-08 Zachodniopomorskie
Budowa sieci kablowej 15 kV w celu usuni...
1068557 2022-08-08 Zachodniopomorskie
Remont dachu
1067487 2022-08-05 Zachodniopomorskie
Sukcesywna dostawa sprzętu komputeroweg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066810 2022-08-03 Zachodniopomorskie
Gospodarka o obiegu zamkniętym w Koszal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065290 2022-07-28 Zachodniopomorskie
Dostawa skanerów dla Politechniki Kosza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064897 2022-07-27 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworó...
1063201 2022-07-22 Zachodniopomorskie
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062301 2022-07-20 Zachodniopomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061269 2022-07-18 Zachodniopomorskie
Ulica Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. 4 ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060876 2022-07-15 Zachodniopomorskie
Przebudowa odcinka ul. Prostej przy nasy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060791 2022-07-15 Zachodniopomorskie
Remont nawierzchni ul. Zbożowej w Kosza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060788 2022-07-15 Zachodniopomorskie
Przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińsk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059680 2022-07-13 Zachodniopomorskie
Likwidacja nielegalnych składowisk odpa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058753 2022-07-11 Zachodniopomorskie
Odbiór, transport i unieszkodliwienie o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058195 2022-07-08 Zachodniopomorskie
Wykonanie kompletnej dokumentacji projek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056812 2022-07-06 Zachodniopomorskie
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumiczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056763 2022-07-06 Zachodniopomorskie
Całodobową obsługę portierni w Domac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056353 2022-07-05 Zachodniopomorskie
Remont pomieszczeń piwnicy Państwowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056370 2022-07-05 Zachodniopomorskie
Utworzenie pracowni pedagogiki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055001 2022-07-01 Zachodniopomorskie
Naprawa dachu nad basenem sportowym na p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055407 2022-07-01 Zachodniopomorskie
Przyg., wyd. i umoż. sp. obiadu w dni z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055513 2022-07-01 Zachodniopomorskie
Przyg., wyd. i umoż. sp. obiadu w dni z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1055514 2022-07-01 Zachodniopomorskie
Przyg., wyd. i umoż. sp. obiadu w dni z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1053370 2022-06-27 Zachodniopomorskie
Wykonanie Systemu Kontroli Dostępu i Re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1053391 2022-06-27 Zachodniopomorskie
Wykonanie, dostawa i montaż mebli biuro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052677 2022-06-26 Zachodniopomorskie
Wielobranżowe koncepcje zagospodarowani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052678 2022-06-26 Zachodniopomorskie
Remont obiektu mostowego w ciagu ul. Wł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052862 2022-06-25 Zachodniopomorskie
Działania aklimatyzacyjne i integracyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu