Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
885530 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Przebudowa ul. Wschodniej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885531 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Przebudowa ul. Głównej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885533 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Przebudowa ul. Wyzwolenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885534 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Grzybows...
885535 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Projekt przebudowy ul. Jedności Narodowe...
885536 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Projekt przebudowy ul. Witosa
885537 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Projekt przebudowy ul. Szczecińskiej
885532 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Projekt budowy ścieżki rowerowej
885538 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Remonty cząstkowe nawierzchni
885560 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Wymiana oznakowania pionowego
885561 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Odświeżenie oznakowania poziomego
885562 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu dr...
885563 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Podcinka drzew i wycinka zakrzaczeń
885564 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Naprawa i czyszczenie kanalizacji deszcz...
885565 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Wykonanie nasadzeń zastępczych
885566 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Utrzymanie obiektów mostowych
885567 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Profilowanie dróg gruntowych
885568 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Profilowanie poboczy drogowych
885529 2021-01-20 Zachodniopomorskie
Pomiary ruchu na drogach
883751 2021-01-12 Zachodniopomorskie
Dokumentacja projektowa budowy, przebudo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883241 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Dokumentacja projektowa budowy, przebudo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883242 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Usługi informatyczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883243 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883244 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Ostawa systemu kadrowo-płacowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883245 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883246 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883247 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Zakup oprogramowania
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883248 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Oprogramowanie branżowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883249 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Zakup sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883150 2021-01-07 Zachodniopomorskie
Zakup urządzeń komputerowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu