Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
847384 2020-04-08 Kujawsko-Pomorskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1...
846369 2020-04-02 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
846129 2020-04-01 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
846421 2020-04-01 Podkarpackie
Aneks do projektu budowlanego zatwierdzo...
846435 2020-04-01 Świętokrzyskie
Budynek produkcyjno-laboratoryjny
846437 2020-04-01 Świętokrzyskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1...
846442 2020-04-01 Świętokrzyskie
Modernizacja kotłowni
845988 2020-03-31 Wielkopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
846166 2020-03-31 Podkarpackie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1...
845402 2020-03-27 Pomorskie
Zmiana pozwolenia nr BiA.6740.15.2020 z ...
845438 2020-03-26 Dolnośląskie
Projekt bud. zmian - budowa bydynku biur...
844982 2020-03-25 Świętokrzyskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,7M...
844860 2020-03-24 Podkarpackie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0...
844975 2020-03-24 Świętokrzyskie
Parking na 60 stanowisk postojowych
844352 2020-03-23 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
844350 2020-03-23 Wielkopolskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
846707 2020-03-19 Świętokrzyskie
Kompleks produkcyjny o powierzchni 13 ty...
846791 2020-03-19 Małopolskie
Osiedle z ponad 200 mieszkaniami
843613 2020-03-18 Świętokrzyskie
Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843628 2020-03-18 Świętokrzyskie
Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Etap 1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843439 2020-03-17 Łódzkie
Budowa farmy fotowoltaicznej
843451 2020-03-17 Świętokrzyskie
Zmiana decyzji znak: B-II.6740.7.118.201...
843464 2020-03-17 Świętokrzyskie
Rozbudowa budynku dydaktyczno-kulturalne...
843184 2020-03-16 Łódzkie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1...
843208 2020-03-16 Śląskie
Budowa budynków biurowo-usługowych z gar...
843209 2020-03-16 Śląskie
Przebudowa części kondygnacji w budynku ...
842502 2020-03-13 Świętokrzyskie
Obwodnica Wąchocka
843617 2020-03-12 Świętokrzyskie
Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843627 2020-03-12 Świętokrzyskie
Budowa drogi dojazdowej oznaczonej symbo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841998 2020-03-11 Świętokrzyskie
Budowa odcinka gazociągu średniego ciśni...