Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884890 2021-01-20 Śląskie
Budowa 7 budynków mieszkalnych jednorodz...
884225 2021-01-15 Podlaskie
 Budowa instalacji fotowoltaicznej o moc...
884221 2021-01-15 Podlaskie
 Budowa instalacji fotowoltaicznej o moc...
884019 2021-01-13 Małopolskie
Budowa hali magazynowej namiotowej
883949 2021-01-12 Śląskie
Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883950 2021-01-12 Śląskie
Realizacja zatwierdzonych projektów orga...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883951 2021-01-12 Śląskie
Bieżące utrzymanie przeprawy promowej pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883952 2021-01-12 Śląskie
Wykonanie przeglądów obiektów inżyniersk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883953 2021-01-12 Śląskie
Bieżące utrzymanie przejść podziemnych i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883954 2021-01-12 Śląskie
Obsługa laboratoryjna dróg wojewódzkich ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883955 2021-01-12 Śląskie
Bieżące utrzymanie nowowybudowanej sygna...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883956 2021-01-12 Śląskie
Awaryjne naprawy sygnalizacji świetlnych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883957 2021-01-12 Śląskie
Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
883196 2021-01-07 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
882889 2021-01-04 Śląskie
 Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej j...
882949 2021-01-04 Lubelskie
 dot. wydania decyzji o środowiskowych u...
882784 2020-12-30 Śląskie
Budowa 2 budynków wielorodzinnych
882170 2020-12-23 Śląskie
Budowa pięciu budynków mieszkalnych jedn...
881900 2020-12-21 Łódzkie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
883186 2020-12-17 Śląskie
Obiekty magazynowe o pow. ok. 18 tys. m2
881451 2020-12-16 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięw...
880090 2020-12-03 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
879325 2020-11-26 Śląskie
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z in...
879326 2020-11-26 Śląskie
Budowa zespołu 12 budynków dwulokalowych...
878429 2020-11-19 Śląskie
Budowa budynku Akademii Muzycznej z gara...
877904 2020-11-16 Śląskie
Budowa bud. mieszkalnego jednorodzinnego...
877905 2020-11-16 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
877165 2020-11-12 Śląskie
 Wniosek o wydanie decyzji dla przedsięw...
876644 2020-11-09 Śląskie
 Budowa instalacji fotowoltaicznej pod n...
876834 2020-11-09 Śląskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...