Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
856668 2020-05-14 Mazowieckie
Obiekt wielorodzinny z prawie 140 mieszk...
847332 2020-04-09 Wielkopolskie
Ul. Zdrojowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847334 2020-04-09 Wielkopolskie
Ul. Zdrojowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847335 2020-04-09 Wielkopolskie
Ul. Hoża
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846990 2020-04-09 Wielkopolskie
Ul. Hoża
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847361 2020-04-07 Wielkopolskie
Wykonanie remontów nawierzchni bitumiczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847362 2020-04-07 Wielkopolskie
Zimowe utrzymanie dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847368 2020-04-07 Wielkopolskie
Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni bi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846280 2020-04-07 Wielkopolskie
Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni tw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846327 2020-04-02 Wielkopolskie
Remont lokali mieszkalnych (pustostanów)
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846328 2020-04-02 Wielkopolskie
Remont elewacji budynków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846329 2020-04-02 Wielkopolskie
Wykonywanie drobnych remontów, napraw i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846330 2020-04-02 Wielkopolskie
Wykonywanie drobnych remontów, napraw i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846332 2020-04-02 Wielkopolskie
Wymiana instalacji grzewczej i pieców c....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846282 2020-04-02 Wielkopolskie
Remont pieców kaflowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846849 2020-03-19 Pomorskie
Modernizację obiektu koszarowego na budy...
842766 2020-03-14 Wielkopolskie
Respirator, łóżko oraz monitor
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843967 2020-03-05 Wielkopolskie
Zespół wielorodzinny z ponad 80 mieszkan...
837221 2020-02-17 Wielkopolskie
Budowa kablowej linii elektroenergetyczn...
836539 2020-02-12 Dolnośląskie
Budowa wiaty samochodowej wraz z kontene...
834801 2020-02-04 Wielkopolskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
846983 2020-01-24 Wielkopolskie
Połączenie dróg krajowych na odcinku od ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846985 2020-01-24 Wielkopolskie
Połączenie dróg krajowych na odcinku od ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846986 2020-01-24 Wielkopolskie
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846987 2020-01-24 Wielkopolskie
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846988 2020-01-24 Wielkopolskie
Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846989 2020-01-24 Wielkopolskie
Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846984 2020-01-24 Wielkopolskie
Budowa chodnika na terenie sołectwa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847203 2020-01-24 Wielkopolskie
Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
847204 2020-01-24 Wielkopolskie
Budowa parkingu przy budynkach zlokalizo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu