Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1391445 2024-04-03 Dolnośląskie
Budowa odcinka sieci wodoc. w St. Wielis...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1320929 2024-03-21 Dolnośląskie
WYSZKI droga dojazdowa do gruntów roln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381631 2024-03-21 Dolnośląskie
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381634 2024-03-21 Dolnośląskie
Przebudowa dróg powiatowych nr 3319D i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381636 2024-03-21 Dolnośląskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381639 2024-03-21 Dolnośląskie
Przebudowa trzech odcinków drogi powia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381641 2024-03-21 Dolnośląskie
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381687 2024-03-21 Dolnośląskie
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381694 2024-03-21 Dolnośląskie
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381697 2024-03-21 Dolnośląskie
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381701 2024-03-21 Dolnośląskie
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381704 2024-03-21 Dolnośląskie
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381706 2024-03-21 Dolnośląskie
Zimowe utrzymanie dróg na drogach powi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1317135 2024-02-29 Dolnośląskie
Dostawa artykułów żywnościowych do S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1315796 2024-02-22 Dolnośląskie
Poprawa efektywności energetycznej i ek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1354166 2024-02-22 Dolnośląskie
Poprawa efektywności energetycznej i ek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1314606 2024-02-19 Dolnośląskie
Modernizacja Kanalizacji deszczowej w Ja...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349556 2024-02-19 Dolnośląskie
Przebudowa dróg wraz z budową sieci w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349563 2024-02-19 Dolnośląskie
Przebudowa drogi dz. nr 225/15, 203/2, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349564 2024-02-19 Dolnośląskie
Budowa remizy strażackiej w Szalejowie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349567 2024-02-19 Dolnośląskie
Termomodernizacja budynku szkoły podst...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349562 2024-01-25 Dolnośląskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 3291D na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349570 2024-01-25 Dolnośląskie
Budowa przedszkola i żłobka w Krosnow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349573 2024-01-25 Dolnośląskie
Dostawa lekkiego oleju opałowego do je...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349580 2024-01-25 Dolnośląskie
Modernizacja oświetlenia drogowego w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349581 2024-01-25 Dolnośląskie
Utworzenie i prowadzenie Punktu Selekty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349718 2024-01-25 Dolnośląskie
Świadczenie usług pocztowych w obroci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349720 2024-01-25 Dolnośląskie
Opracowanie dokumentacji planistycznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349724 2024-01-25 Dolnośląskie
Konserwacja sieci i urządzeń oświetl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349725 2024-01-25 Dolnośląskie
Udzielenie kredytu długoterminowego w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu