Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
838725 2020-02-24 Śląskie
Przebudowa części budynku łaźni górniczy...
835921 2020-02-10 Śląskie
Rozbudowa istnieącej hali warsztatowej o...
832089 2020-01-23 Śląskie
Zakup zestawu artroskopowego z wyposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832090 2020-01-23 Śląskie
Świadczenie serwisu eksploatacyjnego sys...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832091 2020-01-23 Śląskie
Dostawy sprzętu jednorazowego do leczeni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832092 2020-01-23 Śląskie
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832093 2020-01-23 Śląskie
Dostawa wraz z instalacją wysokosprawnej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832095 2020-01-23 Śląskie
Dostawy podstawowego i pomocniczego sprz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832097 2020-01-23 Śląskie
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832098 2020-01-23 Śląskie
Dostawy części zamiennych do sprzętu i a...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832099 2020-01-23 Śląskie
Dostawa sprzętu serwerowego w ramach rea...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832103 2020-01-23 Śląskie
Dostawa systemu do telekonsultacji i kom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832104 2020-01-23 Śląskie
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832105 2020-01-23 Śląskie
Zakup sprzętu i aparatury medycznej (sys...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832106 2020-01-23 Śląskie
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832107 2020-01-23 Śląskie
Dostawy soczewek wewnątrzgałkowych wraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832108 2020-01-23 Śląskie
Dostawy odczynników wraz z dzierżawą ana...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832109 2020-01-23 Śląskie
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832111 2020-01-23 Śląskie
Dostosowanie pomieszczeń do wymogów prze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832112 2020-01-23 Śląskie
Świadczenie usługi przeglądów aparatury ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832113 2020-01-23 Śląskie
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb e...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832115 2020-01-23 Śląskie
Świadczenie usługi serwisowej nad aparat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832116 2020-01-23 Śląskie
Dostawa oprogramowania (Platforma zarząd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832105 2020-01-21 Śląskie
Zakup sprzętu i aparatury medycznej (sys...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832106 2020-01-21 Śląskie
Dostawy wyrobów medycznych dla potrzeb O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832107 2020-01-21 Śląskie
Dostawy soczewek wewnątrzgałkowych wraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832108 2020-01-21 Śląskie
Dostawy odczynników wraz z dzierżawą ana...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832109 2020-01-21 Śląskie
Dostawy specjalistycznych wyrobów medycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832111 2020-01-21 Śląskie
Dostosowanie pomieszczeń do wymogów prze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
832089 2020-01-16 Śląskie
Zakup zestawu artroskopowego z wyposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu