Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068301 2022-08-08 Podkarpackie
Remont gminnej drogi wewnętrznej na dz....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067553 2022-08-05 Podkarpackie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067164 2022-08-03 Podkarpackie
Budowa budynku hali magazynowej
1056817 2022-07-06 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719R Jar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056838 2022-07-06 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1793R Rad...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056664 2022-07-06 Podkarpackie
Budowa drogi i remonty dróg leśnych w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056693 2022-07-06 Podkarpackie
Dostawa odczynników i części eksploat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1054916 2022-07-01 Podkarpackie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039136 2022-06-14 Podkarpackie
Prace konserwatorskie przy elewacjach ka...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039105 2022-06-14 Podkarpackie
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039178 2022-06-14 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1704R Wi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039179 2022-06-14 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1726R Wie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039180 2022-06-14 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1728R ul....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1040114 2022-06-14 Podkarpackie
Bieżące utrzymanie rowu deszczowego od...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1049242 2022-06-14 Podkarpackie
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, piel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039434 2022-06-14 Podkarpackie
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy...
1042937 2022-06-14 Podkarpackie
Wymiana wodomierzy na nowe, wyposażone ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1044797 2022-06-14 Podkarpackie
 wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1034792 2022-04-29 Podkarpackie
Wykonanie projektu ścieżki pieszo – ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033453 2022-04-25 Podkarpackie
Budowa hali produkcyjnej z budynkiem biu...
1033458 2022-04-22 Podkarpackie
Budowa budynku produkcyjno-biurowego w E...
1033459 2022-04-22 Podkarpackie
Budowa budynku usługowego ( Świetlica ...
1029071 2022-04-11 Podkarpackie
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1028706 2022-04-10 Podkarpackie
Remont cząstkowy nawierzchni utwardzony...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027439 2022-04-05 Podkarpackie
Przebudowa drogi Gminnej klasy Z, nr 111...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027498 2022-04-05 Podkarpackie
Modernizacja budynku przedszkola. Termom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027499 2022-04-05 Podkarpackie
Opracowanie strategii retencji miasta- w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1015621 2022-03-08 Podkarpackie
Przebudowa drogi na działce miejskiej n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1006096 2022-03-07 Podkarpackie
Remont drogi powiatowej nr 1774R Bystrow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1011261 2022-03-03 Podkarpackie
Sadzenie drzew na terenach zieleni miejs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu