Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
876249 2020-11-07 Kujawsko-Pomorskie
 Przeniesienie decyzji Prezydenta Grudzi...
875192 2020-10-28 Kujawsko-Pomorskie
Budowa wewnętrznej instalacji gazu w lok...
873032 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Interaktywne przejście dla pieszych przy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873030 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Remont ulicy i chodnika na ul. Dąbrówki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873029 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Doposażenie i modernizacja pomieszczeń "...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873031 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Stworzenie miejsca edukacyjnego - ławecz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873028 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim "Ku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873027 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Powstanie strefy integracji międzypokole...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873026 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
SP 3: Zmodernizowany plac zabaw z bezpie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873025 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Poprawa bezpieczeństwa, estetyki oraz wi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873024 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873019 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Budowa mini parku seniora na Osiedlu Lot...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873016 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Plenerowa siłownia "Góra Strzemyka"
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873015 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Wymiana urządzeń zabawowych na placach z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873009 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Rewitalizacja Ogólnodostępnego Boiska Do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873008 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Wybieg dla psów "PSIA DOLINA" na Osadzie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873007 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Budowa oświetlenia ciągu pieszo - rowero...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873006 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Siłownia napowietrzna z grami rekreacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873005 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Remont chodnika przy ul. Libelta
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873004 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Remont chodnika przy ul. Tytoniowej, par...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873003 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Biblioteka przyjazna dzieciom -aranżacja...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873002 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce rowero...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873000 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Grudziądzka Liga Halowa - sezon 2021.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872999 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Grudziądzki Festiwal Muzyczny u św. Jana
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
872998 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873033 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie bezpiecznej nawierzchni pod ur...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873034 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Siłownia zewnętrzna ze strefą relaksu pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873035 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873036 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Wyposażenie Parku Dworskiego przy ul. Ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873037 2020-10-12 Kujawsko-Pomorskie
Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w rejon...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu