Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
841577 2020-03-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1388C Łas...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841578 2020-03-10 Kujawsko-Pomorskie
Remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdank...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841584 2020-03-10 Kujawsko-Pomorskie
Remont drogi powiatowej nr 1420C Radzyń ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841576 2020-03-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1383C Dąb...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841622 2020-03-10 Kujawsko-Pomorskie
Remonty dróg gruntowych przetarg nieogra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841627 2020-03-10 Kujawsko-Pomorskie
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumiczny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841629 2020-03-10 Kujawsko-Pomorskie
Remonty cząstkowe chodników
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841631 2020-03-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa ulicy Rapackiego i Królewskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841881 2020-03-10 Pomorskie
Budynek wielorodzinny z usługami w parte...
841633 2020-03-09 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa ulicy Jackowskiego na OM Strz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841642 2020-03-09 Kujawsko-Pomorskie
Remonty ulic w ciągu dróg wojewódzkich i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841643 2020-03-09 Kujawsko-Pomorskie
Nadzór inwestorski na zadaniu - Przebudo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841645 2020-03-09 Kujawsko-Pomorskie
Nadzór inwestorski na zadaniu -Przebudow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841680 2020-03-09 Śląskie
Przebudowa budynku uzdatniania wody
839564 2020-02-27 Kujawsko-Pomorskie
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń b...
837676 2020-02-18 Śląskie
Budowa budynku przeładunkowego przy maga...
841600 2020-02-10 Kujawsko-Pomorskie
Remont drogi powiatowej nr 1371C Szynwał...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841602 2020-02-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Che...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841603 2020-02-10 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa mostu i kładki dla pieszych n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841604 2020-02-10 Kujawsko-Pomorskie
Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841605 2020-02-10 Kujawsko-Pomorskie
Remont cząstkowy dróg powiatowych masą a...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841606 2020-02-10 Kujawsko-Pomorskie
Remonty obiektów mostowych w ramach bież...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
841607 2020-02-10 Kujawsko-Pomorskie
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834611 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834612 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa z przebudową budynku Gminnego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834614 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Odnowa i doposażenie remizo-świetlicy w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834634 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834632 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Odnowa i doposażenie remizo-świetlicy w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834641 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834639 2020-02-04 Kujawsko-Pomorskie
Profilowanie dróg gminnych przy użyciu r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu