Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
857685 2020-06-04 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
857690 2020-06-04 Śląskie
Termomodernizacja i remont elementów ele...
857693 2020-06-04 Śląskie
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowe...
857438 2020-06-03 Śląskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2902S ul....
856895 2020-06-01 Śląskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2901S ul....
855863 2020-05-25 Śląskie
Przebudowa hali W-410 produkcyjnej w cel...
855867 2020-05-25 Śląskie
Nadbudowa parterowej części budynku prod...
855573 2020-05-22 Śląskie
Budowa 2 budynków mieszkalnych jednorodz...
855341 2020-05-21 Śląskie
Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształ...
854563 2020-05-15 Śląskie
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytko...
853703 2020-05-11 Śląskie
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej (w...
853077 2020-05-07 Śląskie
Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowe...
853080 2020-05-07 Śląskie
Wykonanie robót budowlanych związanych z...
853081 2020-05-07 Śląskie
Wykonanie robót budowlanych związanych z...
853082 2020-05-07 Śląskie
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania ...
852788 2020-05-06 Śląskie
Budowa osiedla 8 domków jednorodzinnych ...
852332 2020-05-04 Śląskie
Przeprowadzenie robót budowlanych związa...
851763 2020-04-29 Śląskie
Budowa wewnętrznej instalacji gazu wraz ...
851772 2020-04-29 Śląskie
Budowa ogrodzenia zewnętrznego o wysokoś...
851073 2020-04-27 Śląskie
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinn...
848658 2020-04-16 Śląskie
"budowa wewnętrznej instalacji gazu śred...
851963 2020-04-16 Śląskie
Rozbudowa i modernizacja kompleksu produ...
848361 2020-04-15 Śląskie
Rozbudowa odcinków ul. Jana Pawła II i u...
847420 2020-04-08 Śląskie
Rozbudowa budynku produkcyjnego położone...
847159 2020-04-07 Śląskie
Budowa budynku biurowego z usługami i ga...
847161 2020-04-07 Śląskie
Budowa parkingu wraz z infrastrukturą od...
847163 2020-04-07 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego
846859 2020-04-06 Opolskie
Modernizacji śluz odrzańskich na Kanale ...
846860 2020-04-06 Opolskie
Modernizacji jazów odrzańskich
846861 2020-04-06 Opolskie
Budowy, rozbudowy, przebudowy lub modern...