Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068813 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Budowa sali gimnastycznej przy budynku S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068663 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Remont świetlicy w m. Regiel
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068823 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Poprawa dostępności komunikacyjnej pop...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068824 2022-08-09 Warmińsko-Mazurskie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068234 2022-08-08 Warmińsko-Mazurskie
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066498 2022-08-02 Warmińsko-Mazurskie
Budowa placu zabaw przy budynku Miejskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1064056 2022-07-26 Warmińsko-Mazurskie
Zakup sprzętu elektronicznego o Centrum...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063306 2022-07-22 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa ulicy Zamkowej na odcinku od ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063109 2022-07-22 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaic...
1063108 2022-07-22 Warmińsko-Mazurskie
 Zwiększenie wydajności instalacji sp...
1063107 2022-07-22 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa zespołu elektrowni fotowoltaic...
1063104 2022-07-22 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizo...
1063103 2022-07-22 Warmińsko-Mazurskie
 Budowa drogi gminnej na odcinku Barany...
1063485 2022-07-22 Warmińsko-Mazurskie
Projekt przebudowy ul. Koszykowej w Ełk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063487 2022-07-22 Warmińsko-Mazurskie
Projekt budowy ścieżki rowerowej wzdł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063489 2022-07-22 Warmińsko-Mazurskie
Projekt ul. Kolejowej na odcinku od ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063125 2022-07-22 Warmińsko-Mazurskie
Projekt rewitalizacji podwórek przy ul....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062627 2022-07-21 Warmińsko-Mazurskie
Remont terenów wewnętrznych na terenie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061762 2022-07-19 Warmińsko-Mazurskie
Zaprojektowanie, budowa i utrzymane ener...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060832 2022-07-15 Warmińsko-Mazurskie
Doposażenie pracowni obróbki mechanicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060029 2022-07-14 Warmińsko-Mazurskie
Remont mogił żołnierzy Wojska Polskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059283 2022-07-12 Warmińsko-Mazurskie
Usługa na dostawę ciepła do Zespołu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059290 2022-07-12 Warmińsko-Mazurskie
Usługi w zakresie sprzątania szkoły -...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1053098 2022-06-24 Warmińsko-Mazurskie
„Masuria Residence” z ok. 150 aparta...
1052250 2022-06-23 Podlaskie
Zestaw hydroforowy w komorze podziemnej ...
1052588 2022-06-23 Warmińsko-Mazurskie
Budowa placu zabaw w Ełku przy ul. Tuwi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052621 2022-06-23 Warmińsko-Mazurskie
Budowa placu zabaw w Ełku w ROD im. 50-...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052496 2022-06-23 Warmińsko-Mazurskie
Dostawa, instalacja, uruchomienie i konf...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1043958 2022-06-14 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi gminnej w m. Przytuły
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1044064 2022-06-14 Warmińsko-Mazurskie
Budowa deszczowni na szkółce leśnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu