Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070065 2022-08-12 Mazowieckie
 Budowa parkingów ze stanowiskami post...
1070060 2022-08-12 Mazowieckie
 Wykonanie urządzeń wodnych, tj. stud...
1070021 2022-08-12 Mazowieckie
 Przebudowa i rozbudowa strefy przyjęc...
1069548 2022-08-11 Mazowieckie
 Wniosek o wydanie decyzji ooś dla prz...
1070031 2022-08-11 Mazowieckie
Przebudowa elementów konstrukcyjnych w ...
1068651 2022-08-09 Mazowieckie
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067193 2022-08-04 Mazowieckie
 budowa budynków mieszkalnych jednorod...
1066482 2022-08-02 Mazowieckie
„ Rozbudowa użytkowanego przez Uczeln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065767 2022-07-29 Mazowieckie
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zesp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1065667 2022-07-29 Mazowieckie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061711 2022-07-19 Mazowieckie
Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061704 2022-07-19 Mazowieckie
 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do...
1061259 2022-07-18 Mazowieckie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowani...
1060100 2022-07-14 Mazowieckie
Dostawa i instalacja komory przeznaczone...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1059569 2022-07-13 Mazowieckie
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad r...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1058026 2022-07-08 Mazowieckie
 Rozbudowa suszarni zbóż oraz posadow...
1055266 2022-07-01 Mazowieckie
Zakup i dostawa drona antysmogowego wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052035 2022-06-22 Mazowieckie
Zaprojektowanie oraz wykonanie robót bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1051872 2022-06-22 Mazowieckie
Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie -...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052117 2022-06-22 Mazowieckie
Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1040648 2022-06-14 Mazowieckie
Oprawcowanie projektów budowlanych i wy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1040697 2022-06-14 Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1040699 2022-06-14 Mazowieckie
Poprawa jakości powietrza poprzez czysz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1044015 2022-06-14 Mazowieckie
wykonanie remontu pomieszczeń biurowych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1040498 2022-06-14 Mazowieckie
Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1049707 2022-06-14 Mazowieckie
Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039313 2022-06-14 Mazowieckie
Rozbudowa sieci drogowej i sieci rowerow...
1039314 2022-06-14 Mazowieckie
Modernizacja dróg lokalnych
1039315 2022-06-14 Mazowieckie
Rozwój infrastruktury ładowania pojazd...
1039319 2022-06-14 Mazowieckie
Zwiększenie ilości autobusów zero i n...