Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
863541 2020-07-23 Pomorskie
Budowa drogi wewnętrznej
863542 2020-07-23 Pomorskie
Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa...
859124 2020-06-17 Pomorskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
861250 2020-06-04 Pomorskie
Narzędzia endoskopowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861251 2020-06-04 Pomorskie
Nici chirurgiczne i okulistyczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861253 2020-06-04 Pomorskie
Opatrunki, siatki chirurgiczne, serwety ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861254 2020-06-04 Pomorskie
Zestawy materiałów do operacji zaćmy, wi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861256 2020-06-04 Pomorskie
Materiały medyczne i narzędzia zużywalne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861257 2020-06-04 Pomorskie
System aspiracyjno - próżniowy do pobier...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861258 2020-06-04 Pomorskie
Sprzęt do anestezjologii i tlenoterapii
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861259 2020-06-04 Pomorskie
Wykonywanie usług serwisowych echokardio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861260 2020-06-04 Pomorskie
Odczynniki, testy, materiały diagnostycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
861261 2020-06-04 Pomorskie
Stymulatory, elektrody i introducery
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
851049 2020-04-27 Pomorskie
Przebudowa budynku handlowo - mieszkalne...
846278 2020-01-27 Pomorskie
Przebudowa i rozbudowa budynku Technikum...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828750 2020-01-23 Pomorskie
Ul. Wicka Rogali wraz z budową kanalizac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828751 2020-01-23 Pomorskie
Ul. Świętopełka z budową oświetlenia dro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828752 2020-01-23 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828753 2020-01-23 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828754 2020-01-23 Pomorskie
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828755 2020-01-23 Pomorskie
Budowa, przebudowa, modernizacja dróg or...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828756 2020-01-23 Pomorskie
Modernizacja sieci komputerowej oraz zak...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828757 2020-01-23 Pomorskie
System elektronicznego obiegu dokumentów...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828759 2020-01-23 Pomorskie
Zakup centrali telekomunikacyjnej wraz z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828747 2020-01-23 Pomorskie
Modernizacja systemu ogłaszania alarmów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828761 2020-01-23 Pomorskie
Zakup sprzętu informatycznego i poligraf...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828765 2020-01-23 Pomorskie
Rozbudowa segmentu dydaktycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
828766 2020-01-23 Pomorskie
Automatyzacja parkingu przy ul. 31 Stycz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846270 2020-01-16 Pomorskie
Profilowanie dróg gruntowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
846271 2020-01-16 Pomorskie
Wykonanie oznakowania poziomego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu