Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
838702 2020-02-24 Świętokrzyskie
Budowa przyłącza elektroenergetycznego
835005 2020-01-29 Świętokrzyskie
Dostawa urządzeń medycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833085 2020-01-28 Świętokrzyskie
Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na c...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833087 2020-01-28 Świętokrzyskie
Termomodernizacja obiektów na terenie Gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833091 2020-01-28 Świętokrzyskie
Przebudowa ul. Rokosza wraz z budową kła...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833094 2020-01-28 Świętokrzyskie
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznyc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833096 2020-01-28 Świętokrzyskie
Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833097 2020-01-28 Świętokrzyskie
Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy nr 314...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833099 2020-01-28 Świętokrzyskie
Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Koc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833101 2020-01-28 Świętokrzyskie
Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833112 2020-01-28 Świętokrzyskie
Przebudowa ul. Waryńskiego w Busku- Zdro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833113 2020-01-28 Świętokrzyskie
Budowa rowu odwadniającego w rejonie uli...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833114 2020-01-28 Świętokrzyskie
Przebudowa ul. 1-go Maja w Busku- Zdroju
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833116 2020-01-28 Świętokrzyskie
Remonty dróg na terenie gminy Busko- Zdr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833117 2020-01-28 Świętokrzyskie
Remonty dróg na terenie gminy Busko- Zdr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833119 2020-01-28 Świętokrzyskie
Zagospodarowanie terenów zielonych międz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833125 2020-01-28 Świętokrzyskie
Remonty dróg na terenie gminy Busko- Zdr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833128 2020-01-28 Świętokrzyskie
Przebudowa istniejącego budynku mieszkal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833129 2020-01-28 Świętokrzyskie
Budowa zaplecza biurowo-technicznego dla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833132 2020-01-28 Świętokrzyskie
Przebudowa oraz restauracja budynku Gale...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833136 2020-01-28 Świętokrzyskie
Rozbudowa ul. Partyzantów nr 314150T ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830115 2020-01-23 Świętokrzyskie
Budowa chodnika przy ul. Świerkowej w mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830116 2020-01-23 Świętokrzyskie
Barierki ochronne przy ulicy Świętokrzys...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830117 2020-01-23 Świętokrzyskie
Budowa siłowni zewnętrznej w Kostkach Ma...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830118 2020-01-23 Świętokrzyskie
Wykonanie altany rekreacyjnej w Lesie Wi...
830119 2020-01-23 Świętokrzyskie
Zagospodarowanie działki nr ewid. 933 w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830120 2020-01-23 Świętokrzyskie
Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy w B...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830121 2020-01-23 Świętokrzyskie
Rozbudowa budynku Szkoły w Słabkowicach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830122 2020-01-23 Świętokrzyskie
Place zabaw w Gminie Busko-Zdrój
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830123 2020-01-23 Świętokrzyskie
Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu