Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1320901 2024-03-22 Podkarpackie
Dostawa soli drogowej do zimowego utrzym...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381366 2024-03-22 Podkarpackie
Dostawa masy mineralno – bitumicznej, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381379 2024-03-22 Podkarpackie
Dostawa paliwa do samochodów służbowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1381385 2024-03-22 Podkarpackie
Świadczenie usług związanych z zimowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1315755 2024-02-22 Podkarpackie
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1353199 2024-02-22 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2028R w m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1353213 2024-02-22 Podkarpackie
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1353219 2024-02-22 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053R Hum...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1353225 2024-02-22 Podkarpackie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030R Brz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1353231 2024-02-22 Podkarpackie
Przebudowa dróg powiatowych polegająca...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1353234 2024-02-22 Podkarpackie
Budowa budynku użyteczności publicznej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1353238 2024-02-22 Podkarpackie
Rozbudowa budynku wraz z budową wiaty z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1353243 2024-02-22 Podkarpackie
Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojaz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1353251 2024-02-22 Podkarpackie
Dostawa sprzętu IT w ramach projektu ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1353259 2024-02-22 Podkarpackie
Modernizacja ewidencji gruntów i budynk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1353264 2024-02-22 Podkarpackie
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1353266 2024-02-22 Podkarpackie
Dostawa energii elektrycznej dla Grupy Z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1315757 2024-01-15 Podkarpackie
Naprawa dróg gminnych - roboty koparką...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1352147 2024-01-15 Podkarpackie
Naprawa dróg gminnych - remonty cząstk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1352153 2024-01-15 Podkarpackie
Remont łazienek wraz z zakupem wyposaż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1352163 2024-01-15 Podkarpackie
Przebudowa drogi na działce ewidencyjne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1352168 2024-01-15 Podkarpackie
Przebudowa drogi na działce gruntowej n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1352171 2024-01-15 Podkarpackie
Remont dachu na baszcie Brzozowskiego Do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1352175 2024-01-15 Podkarpackie
Przebudowa drogi na tzw. "Osiedlu Jezuic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1352178 2024-01-15 Podkarpackie
Budowa drogi gminnej do terenów inwesty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1352193 2024-01-15 Podkarpackie
Budowa targowiska miejskiego w m. Brzoz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1352196 2024-01-15 Podkarpackie
Przebudowa drogi gminnej nr 115516R w Br...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1352198 2024-01-15 Podkarpackie
Przebudowa drogi gminnej nr 115533R w mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1352201 2024-01-15 Podkarpackie
Naprawa dróg gminnych - dostawa kruszyw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1352203 2024-01-15 Podkarpackie
Naprawa dróg gminnych - dostawa płyt b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu