Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1070220 2022-08-12 Podlaskie
Budowa i remont SSWiN z KD
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070086 2022-08-12 Podlaskie
Dostawa samochodu osobowego typu SUV z n...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070096 2022-08-12 Podlaskie
Energia elektryczna
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070262 2022-08-12 Podlaskie
Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070264 2022-08-12 Podlaskie
Zakup oprogramowania w ramach projektu P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070265 2022-08-12 Podlaskie
Dostawa ksiązek
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070267 2022-08-12 Podlaskie
Zakup odczynników - BIOG- NET
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070268 2022-08-12 Podlaskie
Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070271 2022-08-12 Podlaskie
Sukcesywna dostawa materiałów eksploat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070075 2022-08-12 Podlaskie
Dostawa sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1070424 2022-08-12 Podlaskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej...
1070428 2022-08-12 Podlaskie
Budowa sieci cieplnej od komory BK-54 do...
1070436 2022-08-12 Podlaskie
Budynek mieszkalny jednorodzinny nr 6 wr...
1069722 2022-08-11 Podlaskie
Poprawa BRD na przejściach dla pieszych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069736 2022-08-11 Podlaskie
Zaprojektowanie rozbudowy dróg kraj. w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069698 2022-08-11 Podlaskie
Remont klatki schodowej w WKU w Białyms...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069674 2022-08-11 Podlaskie
Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069611 2022-08-11 Podlaskie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380B na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069808 2022-08-11 Podlaskie
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069809 2022-08-11 Podlaskie
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powia...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069810 2022-08-11 Podlaskie
Zakup samochodu osobowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069812 2022-08-11 Podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na:...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069813 2022-08-11 Podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na:...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069814 2022-08-11 Podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na:...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069815 2022-08-11 Podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na:...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069816 2022-08-11 Podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na:...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069817 2022-08-11 Podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na:...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069818 2022-08-11 Podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na:...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069820 2022-08-11 Podlaskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na:...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1069821 2022-08-11 Podlaskie
Aktualizacja dok. projektowej na: Budow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu