Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
837644 2020-02-18 Łódzkie
Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budyn...
835963 2020-02-11 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
836242 2020-02-11 Łódzkie
Zatwierdzenie zamiennego projektu archit...
827010 2019-12-16 Łódzkie
Tor pumptrack na Łowickich Błoniach (tor...
827011 2019-12-16 Łódzkie
Łowicki Park Życia "ŁoGród"
827012 2019-12-16 Łódzkie
Rewitalizacja boisk i placu zabaw przy u...
827013 2019-12-16 Łódzkie
Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych...
827014 2019-12-16 Łódzkie
Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawow...
827015 2019-12-16 Łódzkie
Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszy...
827016 2019-12-16 Łódzkie
Parking dla samochodów wzdłuż ulicy Kono...
827017 2019-12-16 Łódzkie
Świet(l)na zebra – Poprawa bezpieczeństw...
827018 2019-12-16 Łódzkie
Wymiana chodnika na ulicy Pałacowej
827019 2019-12-16 Łódzkie
Przebudowa osiedlowego placu zabaw na os...
827020 2019-12-16 Łódzkie
Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Nieborowsk...
827021 2019-12-16 Łódzkie
Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827022 2019-12-16 Łódzkie
Drogi gminne - dokumentacje
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827026 2019-12-16 Łódzkie
Przebudowa ul. Dziewiarskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827027 2019-12-16 Łódzkie
Budowa ul. Kresowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827028 2019-12-16 Łódzkie
Przebudowa ul. Młodzieżowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827029 2019-12-16 Łódzkie
Przebudowa ul. Chabrowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827030 2019-12-16 Łódzkie
Chodnik ul. Klickiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827031 2019-12-16 Łódzkie
Termomodernizacja budynku wielorodzinneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827032 2019-12-16 Łódzkie
Termomodernizacja budynku wielorodzinneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827033 2019-12-16 Łódzkie
Zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827034 2019-12-16 Łódzkie
Zakupy inwestycyjne - wymiana serwerów d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827035 2019-12-16 Łódzkie
Dofinansowanie zakupu oznakowanego radio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827036 2019-12-16 Łódzkie
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827037 2019-12-16 Łódzkie
Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827038 2019-12-16 Łódzkie
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
827039 2019-12-16 Łódzkie
Modernizacja placu zabaw na Błoniach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu