Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845996 2020-03-31 Łódzkie
 przedsięwzięcia polegające na wydobywan...
845608 2020-03-30 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845607 2020-03-30 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
845443 2020-03-27 Łódzkie
Sprzęt komputerowy, serwery, notebooki, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845445 2020-03-27 Łódzkie
Oprogramowanie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845444 2020-03-27 Łódzkie
Akcesoria komputerowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845446 2020-03-27 Łódzkie
Maszyny i urządzenia biurowe kopiujące
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845447 2020-03-27 Łódzkie
Usługi wdrożenia systemu do zarządzania ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845448 2020-03-27 Łódzkie
Usługa dostępu sieciowego do narzędzi za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845449 2020-03-27 Łódzkie
Usługa serwisu ERP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845450 2020-03-27 Łódzkie
Dostawa i wdrożenie systemu informatyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845451 2020-03-27 Łódzkie
Remont łazienek dla Wydziału Biologii i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845452 2020-03-27 Łódzkie
Remont hollu dla Wydziału Biologii i Och...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845453 2020-03-27 Łódzkie
Przystosowanie 7 pokoi na potrzeby pomie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845456 2020-03-27 Łódzkie
Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845454 2020-03-27 Łódzkie
Budowa budynku dydaktycznego Wydziału Na...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845006 2020-03-26 Łódzkie
Dostawa narzędzi chirurgicznych na Blok ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845007 2020-03-26 Łódzkie
Dostawy endoprotez
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845008 2020-03-26 Łódzkie
Dostawy sprzętu jednorazowego i wieloraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845009 2020-03-26 Łódzkie
Dostawy sprzętu do zabiegów wewnątrznacz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845010 2020-03-26 Łódzkie
Dostawy soczewek okulistycznych wraz z a...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845012 2020-03-26 Łódzkie
Dostawy materiałów szewnych i staplerów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845018 2020-03-26 Łódzkie
Dostawa systemu zamkniętego do pobierani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845020 2020-03-26 Łódzkie
Dostawy sprzętu kardiologicznego na Hemo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845021 2020-03-26 Łódzkie
Dostawa implantów ortopedycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845022 2020-03-26 Łódzkie
Dostawy stentgraftów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845024 2020-03-26 Łódzkie
Usługi przeglądów okresowych aparatury m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845088 2020-03-26 Łódzkie
Zagospodarowanie przestrzeni pulicznej o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845090 2020-03-26 Łódzkie
Remont budynków przy ul. Przędzalnianej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845093 2020-03-26 Łódzkie
Remont budynków przy ul. Przędzalnianej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu