Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068508 2022-08-09 Śląskie
Biurowiec o kubaturze ok. 11 tys. m3.
1068741 2022-08-09 Łódzkie
Samochód transportowy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068707 2022-08-09 Łódzkie
Zakup i wymiana wodomierzy w lokalach gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068214 2022-08-09 Łódzkie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1068323 2022-08-08 Łódzkie
Remont części pomieszczeń parteru z p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068336 2022-08-08 Łódzkie
Dostawę wraz z wdrożeniem Systemu cyfr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068271 2022-08-08 Łódzkie
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068303 2022-08-08 Łódzkie
Dostawa artykułów higieny osobistej dl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068406 2022-08-08 Łódzkie
Zakład o docelowej powierzchni 10 tys. ...
1067832 2022-08-06 Łódzkie
Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067531 2022-08-05 Łódzkie
Dostawa laserowego projektora kinowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067565 2022-08-05 Łódzkie
Zakup i wymiana wodomierzy w lokalach gm...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067887 2022-08-05 Łódzkie
Wymiana Tablic Informacji Pasażerskiej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067930 2022-08-05 Łódzkie
Wymiana Tablicy Informacji Pasażerskiej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067931 2022-08-05 Łódzkie
Długoterminowy najem urządzeń wielofu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067932 2022-08-05 Łódzkie
Zakup i wdrożenie oprogramowania e-Form...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067933 2022-08-05 Łódzkie
Naprawa i konserwacja urządzeń komunal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067935 2022-08-05 Łódzkie
Nadzór inwestorski w ramach zadania: Ut...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067812 2022-08-05 Łódzkie
Remont i modernizacja infrastruktury dro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1068491 2022-08-05 Łódzkie
Obiekt wielorodzinny z 70 mieszkaniami
1066938 2022-08-03 Łódzkie
Remont podłogi na sali gimnastycznej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066930 2022-08-03 Łódzkie
Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066984 2022-08-03 Łódzkie
Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066985 2022-08-03 Łódzkie
Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066987 2022-08-03 Łódzkie
Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067103 2022-08-03 Łódzkie
Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067104 2022-08-03 Łódzkie
Dostawa i montaż urządzeń oraz skonfi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066462 2022-08-02 Łódzkie
Dostawa paliw płynnych dla WSRM w Łodz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066139 2022-08-01 Łódzkie
Dostawa zestawu do analizy białek w ram...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066157 2022-08-01 Łódzkie
Dostawa pipet w ramach projektu Brain
Wartość: widoczna po zakupie dostępu