Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068342 2022-08-08 Łódzkie
Budowa sieci wodociągowej w miejscowoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066245 2022-08-01 Łódzkie
Rozbudowa automatycznej myjni samochodow...
1063738 2022-07-25 Łódzkie
Remont ulicy gen. Sowińskiego oraz ulic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1063152 2022-07-22 Łódzkie
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062290 2022-07-20 Łódzkie
Adaptacja pomieszczeń na placówkę wsp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1062220 2022-07-20 Łódzkie
Wykonanie audytu energetycznego i projek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1061815 2022-07-19 Łódzkie
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-g...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1060531 2022-07-15 Podlaskie
 Wniosek o zmianę decyzji o środowisk...
1059107 2022-07-12 Pomorskie
 Budowa instalacji fotowoltaicznej o mo...
1058718 2022-07-11 Łódzkie
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1054552 2022-06-29 Łódzkie
Dostawa i montaż mebli biurowych dla po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052216 2022-06-23 Wielkopolskie
 sprawie wydania decyzji o środowiskow...
1051157 2022-06-20 Łódzkie
Przebudowa ulic: Damazego, Henryka, Hali...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038047 2022-06-14 Łódzkie
Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodar...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1043521 2022-06-14 Łódzkie
Budowa Żłobka przy ul. Kombatantów 5 ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1043057 2022-06-14 Łódzkie
Wykonanie dokumentacji projektowej dla z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027820 2022-06-14 Łódzkie
wywóz odpadów po remontach lokali
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039508 2022-06-14 Łódzkie
Modernizacja hali sportowej przy ZSP nr ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1045957 2022-06-14 Łódzkie
Remont cmentarza wojennego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1049733 2022-06-14 Łódzkie
Przebudowa kładki na ulicy Nadrzecznej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
982681 2022-06-14 Łódzkie
Usługi pocztowe świadczone dla Urzędu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1038383 2022-06-14 Opolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowisk...
1043007 2022-06-14 Łódzkie
Opracowanie dokumentacji projektowej na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1043159 2022-06-14 Łódzkie
Projekt i budowa ulic w osiedlu Ludwikó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1043160 2022-06-14 Łódzkie
Przebudowa układu drogowego zwiększaj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1044388 2022-06-14 Łódzkie
Wykonanie oznakowania poziomego dróg po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1044343 2022-06-14 Warmińsko-Mazurskie
 wniosek dotyczący wydania decyzji o ...
1045383 2022-06-14 Łódzkie
Wykonanie okresowej 5 letniej kontroli i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1046122 2022-06-14 Łódzkie
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039990 2022-06-14 Pomorskie
 "Budowa farmy fotowoltaicznej "Dretyne...