Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
845606 2020-03-30 Podkarpackie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
844949 2020-03-25 Lubelskie
Budowa zespołu gazowego na przyłączu ora...
842821 2020-03-13 Lubelskie
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
830593 2020-01-23 Lubelskie
Wyposażenie i doposażenie świetlicy w ni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830594 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie siłowni zewnętrznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830595 2020-01-23 Lubelskie
Adaptacja gruntu i wykonanie ogrodzenia
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830596 2020-01-23 Lubelskie
Budowa chodnika
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830597 2020-01-23 Lubelskie
Utwardzenie cieku wodnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830599 2020-01-23 Lubelskie
Zakup sprzętu dla OSP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830600 2020-01-23 Lubelskie
Pokrycie kosztów rozpoczęcia budowy drog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830603 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie budowy drogi ul. Krótka i ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830602 2020-01-23 Lubelskie
Remont swietlicy wiejskiej.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830601 2020-01-23 Lubelskie
Projekt i budowa drogi gminnej (położeni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830604 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie projektu na wodociąg przy ulic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830605 2020-01-23 Lubelskie
Budowa chodnika przez Majdanek
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830606 2020-01-23 Lubelskie
Zainsatalowanie siłowni zewnętrznej i do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830607 2020-01-23 Lubelskie
Wykonanie odwodnienia wokół budynku świe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830608 2020-01-23 Lubelskie
Dalsza budowa grobli
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830609 2020-01-23 Lubelskie
Wyłożenie płyt pod drogę gminną i ogrodz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830610 2020-01-23 Lubelskie
Poprawa drożności rowów melioracyjnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830611 2020-01-23 Lubelskie
Budowa oświetlenia ulicznego w stronę To...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830612 2020-01-23 Lubelskie
Dalsza budowa chodnika.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831330 2020-01-23 Lubelskie
Termomodemizacja budynków użyteczności p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831333 2020-01-23 Lubelskie
Termomodemizacj a budynków użyteczności ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831336 2020-01-23 Lubelskie
Budowa chodników gminnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831339 2020-01-23 Lubelskie
Budowa drogi gminnej nr 127504L ul. Lazu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831342 2020-01-23 Lubelskie
Przebudowa drogi gminnej nr 111763L w m....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831343 2020-01-23 Lubelskie
Utwardzenie wąwozu lessowego w ciągu dro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831354 2020-01-23 Lubelskie
Rewitalizacja Białej Góry w Justynówce i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831357 2020-01-23 Lubelskie
Budowa sali gimnastycznej w m. Łaszczowk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu