Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1393987 2024-04-05 Śląskie
przebudowa i remont lokali mieszkalnych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1390154 2024-04-03 Śląskie
Odnowy nawierzchni bitumicznych - nakła...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1397520 2024-04-03 Śląskie
Budowa układu drogowego w ciągu ulic K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1317133 2024-02-29 Śląskie
Świadczenie usług pocztowych w obrocie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1347729 2024-02-16 Śląskie
Adaptacja pomieszczeń przy ul. Górnicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344206 2024-02-13 Śląskie
Działania w zakresie poprawy środowisk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344207 2024-02-13 Śląskie
Bieżące utrzymanie Parku w Reptach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344208 2024-02-13 Śląskie
Ochrona bezdomnych zwierząt
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344211 2024-02-13 Śląskie
Wycinka drzew w Parku w Reptach
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344213 2024-02-13 Śląskie
Zabiegi pielęgnacyjne starodrzewu w Par...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344214 2024-02-13 Śląskie
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja ziel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344215 2024-02-13 Śląskie
Remont dachu, elewacji oraz sali sesyjne...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344216 2024-02-13 Śląskie
Zabezpieczenie imprez lokalnych na tere...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344217 2024-02-13 Śląskie
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344218 2024-02-13 Śląskie
Świadczenie usług pocztowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344219 2024-02-13 Śląskie
Ochrona i monitoring budynków Urzędu M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1322161 2024-01-19 Śląskie
Wykonanie hydroforu dla istniejącej ins...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1357366 2024-01-16 Śląskie
Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1357411 2024-01-16 Śląskie
Budowa łącznika pomiędzy ulicą Jemio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1357412 2024-01-16 Śląskie
Dokumentacja projektowa - Wykonanie dedy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1357414 2024-01-16 Śląskie
Dokumentacja projektowa – Budowa trasy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1357415 2024-01-16 Śląskie
Dokumentacja projektowa budowa ulicy Pie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1316000 2024-01-15 Śląskie
Budowa łącznika pomiędzy ulicą Fińs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1357339 2024-01-15 Śląskie
Rozbudowa układu drogowego w rejonie ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1357363 2024-01-15 Śląskie
Rozbudowa układu drogowego w rejonie ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344220 2024-01-12 Śląskie
Kompleksowe ubezpieczenia majątku Gminy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344221 2024-01-12 Śląskie
Dostawa wraz z montażem urządzeń dla ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344223 2024-01-12 Śląskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344224 2024-01-12 Śląskie
Zimowe utrzymanie dróg 2024/2025
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1344225 2024-01-12 Śląskie
Utrzymanie czystości na terenie gminy T...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu