Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1400031 2024-04-11 Śląskie
Sprzątanie i zimowe utrzymanie dróg dl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1400002 2024-04-11 Śląskie
Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349096 2024-02-19 Śląskie
Budowa trasy N-S na odcinku od ulicy Mag...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349097 2024-02-19 Śląskie
Przebudowa układu ulic Dworcowa, Asfalt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349099 2024-02-19 Śląskie
Sprzątanie i zimowe utrzymanie dróg dl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349100 2024-02-19 Śląskie
Zimowe i letnie utrzymanie dróg na tere...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349101 2024-02-19 Śląskie
Opracowanie dokumentacji projektowej wra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349098 2024-02-19 Śląskie
Realizacja projektu: Wielki Piec Huty Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349102 2024-02-19 Śląskie
Inwestor Zastępczy dla zadania: Budowa ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349103 2024-02-19 Śląskie
Inżynier Kontraktu dla projektu Wielki ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349104 2024-02-19 Śląskie
Zarządzanie cmentarzami komunalnymi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349105 2024-02-19 Śląskie
Usługa asysty technicznej systemu OTAGO
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1349106 2024-02-19 Śląskie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1342766 2024-02-09 Śląskie
Budowa zespołu garaży wraz z infrastru...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1342767 2024-02-09 Śląskie
Wykonanie drenaży opaskowych i izolacji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1342770 2024-02-09 Śląskie
Podłączenie budynków komunalnych do k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1342772 2024-02-09 Śląskie
Modernizacja energetyczna budynku użyte...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1342774 2024-02-09 Śląskie
Modernizacja sposobu ogrzewania lokali m...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1342775 2024-02-09 Śląskie
Modernizacja instalacji elektrycznej kla...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1342778 2024-02-09 Śląskie
Montaż instalacji fotowoltaicznej na bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1342780 2024-02-09 Śląskie
Opracowanie dokumentacji techniczno- kos...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1342781 2024-02-09 Śląskie
Rewitalizacja parków i terenów zielony...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1342786 2024-02-09 Śląskie
Modernizacje budynków lub ich części ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1336623 2024-02-05 Śląskie
Magazyn o kubaturze 66 tys. m3 w Rudzie ...
1348286 2024-02-01 Śląskie
Zakup zarządzalnych urządzeń sieciowy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1348292 2024-02-01 Śląskie
Zakup licencji i wdrożenie oprogramowan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1348296 2024-02-01 Śląskie
Zakup, wdrożenie oprogramowania antwiru...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1348298 2024-02-01 Śląskie
Zakup trzech zestawów komputerowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1348306 2024-02-01 Śląskie
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwesty...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1348310 2024-02-01 Śląskie
Podziały nieruchomości pod pasy drogow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu