Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
840281 2020-03-04 Pomorskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
840116 2020-03-03 Pomorskie
 postanowienie o odmowie wszczęcia postę...
839406 2020-02-27 Pomorskie
Budynek mieszkalny jednorodzinny, bezodp...
839409 2020-02-27 Pomorskie
Budynek mieszkalny jednorodzinny, bezodp...
835987 2020-02-11 Pomorskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835988 2020-02-11 Pomorskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835989 2020-02-11 Pomorskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 G ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835990 2020-02-11 Pomorskie
Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833496 2020-01-28 Pomorskie
Droga dojazdowa
833498 2020-01-27 Pomorskie
Budynek wielorodzinny wraz z niezbędną
836012 2020-01-17 Pomorskie
Przebudowa zespołu szatniowo - sanitaneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836021 2020-01-17 Pomorskie
Boisko piłkarskie Obrońców Pokoju/Cicha
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836022 2020-01-17 Pomorskie
Tereny rekreacyjne osiedle Bursztynowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835991 2019-12-19 Pomorskie
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gda...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835992 2019-12-19 Pomorskie
Przebudowa ulicy Krótkiej (program wielo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835993 2019-12-19 Pomorskie
Przy Torze - projekt (program wieloletni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835994 2019-12-19 Pomorskie
Renowacja terenu u zbiegu ulic Chopina i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835997 2019-12-19 Pomorskie
Projekt układu drogowego łaczącego ul. S...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835996 2019-12-19 Pomorskie
Budowa układu drogowego między ulicami K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835995 2019-12-19 Pomorskie
Zagospodarowanie parku Rycerza Stefana i...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835998 2019-12-19 Pomorskie
Pozostałe inwestycje (projekty, bariery ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
835999 2019-12-19 Pomorskie
Dom mieszkalny z I połowy XIX wieku o ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836002 2019-12-19 Pomorskie
Przebudowa budynku Powiatowej i Miejskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836007 2019-12-19 Pomorskie
Utwardzenie terenu przy garażach Obrońcó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836008 2019-12-19 Pomorskie
Rewitalizacja budynku przy ul. Wojska Po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836009 2019-12-19 Pomorskie
Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836010 2019-12-19 Pomorskie
Adaptacja poddasza budynku przy ul. Krót...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836011 2019-12-19 Pomorskie
Monitoring miejski
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836013 2019-12-19 Pomorskie
Przebudowa układu komunikacyjnego na ter...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836015 2019-12-19 Pomorskie
Rozbudowa budynku MOPS (program wielolet...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu