Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1069351 2022-08-10 Łódzkie
Przebudowa budynku polegająca na przebu...
1062312 2022-07-20 Łódzkie
Świadczenie usług ochrony osób i mien...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1056238 2022-07-05 Łódzkie
WYKONANIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA:...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052577 2022-06-24 Łódzkie
Dostawa kruszywa drogowego łamanego dol...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052653 2022-06-24 Łódzkie
BUDOWA STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW WRAZ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1052525 2022-06-23 Łódzkie
Dostawa grysu kamiennego płukanego (baz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039129 2022-06-15 Łódzkie
Wykonanie systemu kontroli dostępu w bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1020349 2022-06-14 Łódzkie
Dowozy dzieci i młodzieży niepełnospr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039123 2022-06-14 Łódzkie
Zakup sprzętu medycznego - aparatu USG,...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039172 2022-06-14 Łódzkie
Wykonanie systemu kontroli dostępu w bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1047634 2022-06-14 Łódzkie
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1045463 2022-06-14 Łódzkie
Modernizacja wind w Domu Pomocy Społecz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039511 2022-06-14 Łódzkie
ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DLA ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1039715 2022-06-14 Łódzkie
NAPRAWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENI...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1044390 2022-06-14 Łódzkie
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: PRZE...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1044635 2022-06-14 Łódzkie
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: PRZE...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1044636 2022-06-14 Łódzkie
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: PRZE...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1046135 2022-06-14 Łódzkie
Modernizacja łazienek, korytarzy oraz c...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1046715 2022-06-14 Łódzkie
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „BU...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1034374 2022-04-28 Łódzkie
BUDOWA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1034526 2022-04-28 Łódzkie
BUDOWA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1033570 2022-04-26 Łódzkie
Wykonanie systemu monitoringu CCTV w bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1030794 2022-04-11 Łódzkie
Modernizacja obiektu strażnicy KM PSP w...
1026213 2022-03-31 Łódzkie
Dzierżawa: analizatora podstawowego hem...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1025797 2022-03-30 Łódzkie
OPRACOWANIE STRATEGICZNEJ MAPY HAŁASU D...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1022909 2022-03-22 Łódzkie
BUDOWA CHODNIKA I KANALIZACJI DESZCZOWEJ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023099 2022-03-22 Łódzkie
BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023100 2022-03-22 Łódzkie
BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1023101 2022-03-22 Łódzkie
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ "BUDO...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1022967 2022-03-22 Łódzkie
Sprzedaż i dostawa jednorazowego sprzę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu