Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1320931 2024-03-22 Śląskie
Sukcesywna dostawa artykułów żywnośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375619 2024-03-20 Śląskie
Utrzymanie i konserwacja rowów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375622 2024-03-20 Śląskie
Oznakowanie pionowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375630 2024-03-20 Śląskie
Utrzymanie sygnalizacji świetlnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375631 2024-03-20 Śląskie
Usługa wsparcia, aktualizacji i konserw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375632 2024-03-20 Śląskie
Montaż z przyłączeniem do sieci elekt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375633 2024-03-20 Śląskie
Odbiór odpadów komunalnych i prowadzen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375634 2024-03-20 Śląskie
Przewóz dzieci niepełnosprawnych z ter...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375635 2024-03-20 Śląskie
Zimowe utrzymanie dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375636 2024-03-20 Śląskie
Oczyszczanie miasta
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375637 2024-03-20 Śląskie
Zagospodarowanie odpadów komunalnych po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375639 2024-03-20 Śląskie
Konserwacja i utrzymanie zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375626 2024-03-20 Śląskie
Upiększanie miasta kwiatami wraz z nasa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1317469 2024-03-08 Śląskie
Sukcesywna dostawa artykułów żywnośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1317463 2024-03-08 Śląskie
Sukcesywna dostawa artykułów żywnośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1317464 2024-03-08 Śląskie
Sukcesywna dostawa artykułów żywnośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1317467 2024-03-06 Śląskie
Sukcesywna dostawa artykułów żywnośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1317278 2024-03-02 Śląskie
Sukcesywna dostawa artykułów żywnośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1317267 2024-03-02 Śląskie
Sukcesywna dostawa artykułów żywnośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1320726 2024-02-29 Śląskie
Sukcesywna dostawa artykułów żywnośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375534 2024-02-22 Śląskie
Remonty bieżące chodników
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375552 2024-02-22 Śląskie
Remonty bieżące - drogi gminne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375567 2024-02-22 Śląskie
Remonty bieżące- drogi powiatowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375572 2024-02-22 Śląskie
Oznakowanie poziome
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375577 2024-02-22 Śląskie
Remonty kanalizacji deszczowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375582 2024-02-22 Śląskie
Dostawa sprzętu komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375586 2024-02-22 Śląskie
Dostawa akcesoriów komputerowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375589 2024-02-22 Śląskie
Przyjmowanie do schroniska bedomnych ps...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375593 2024-02-22 Śląskie
Zabieranie i transport bezdomnych zwierz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1375600 2024-02-22 Śląskie
Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu