Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
842511 2020-03-13 Lubuskie
Remont kościoła
840066 2020-03-02 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu do sterylizat...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840067 2020-03-02 Lubuskie
Sukcesywne dostawy stymulatorów o różnej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840069 2020-03-02 Lubuskie
Dostawa histeroskopu z wieżą
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840070 2020-03-02 Lubuskie
Dostawa aparatu USG klasy premium
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840017 2020-03-02 Lubuskie
Adaptacja pomieszczenia oraz dostawa loż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840047 2020-02-28 Lubuskie
Dostawy preparatów myjących i dezynfekcy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840048 2020-02-28 Lubuskie
Sukcesywne dostawy strzygarek chirurgicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840049 2020-02-28 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu do usuwania e...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840051 2020-02-28 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu do koronarogr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840052 2020-02-28 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu do angiografi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840054 2020-02-28 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu do zamykania ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840055 2020-02-28 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu cewników diag...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840056 2020-02-28 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu do elektrofiz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840057 2020-02-28 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu do embolizacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840058 2020-02-28 Lubuskie
Sukcesywne dostawy kardiowerterów, defib...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836939 2020-02-14 Lubuskie
Zagospodarowanie terenu
836945 2020-02-14 Lubuskie
Budowa drogi wewnętrznej wraz z odwodnie...
840018 2020-02-03 Lubuskie
Sukcesywna dostawa odczynników do analiz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840020 2020-02-03 Lubuskie
Sukcesywna dostawa odczynników do 2 anal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840021 2020-02-03 Lubuskie
Ureterorenoskop
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840022 2020-02-03 Lubuskie
Sukcesywne dostawy akcesoriów do monitor...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840023 2020-02-03 Lubuskie
Pułapki wodne do kardiomonitorów, maski ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840024 2020-02-03 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840025 2020-02-03 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840026 2020-02-03 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840027 2020-02-03 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840029 2020-02-03 Lubuskie
Sukcesywne dostawy układów oddechowych d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840019 2020-02-03 Lubuskie
Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840032 2020-02-03 Lubuskie
Sukcesywna dostawa noża harmonicznego, k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu