Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
830054 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Remont, przebudowa i roboty budowlane ma...
831663 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831664 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa ul. Sadowej - projekt
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831668 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa drogi w Wolicznie - projekt
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831669 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831670 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa budynku komunalnego - opracowanie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831671 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Rozbudowa sieci komputerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831672 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Przebudowa wewnętrznej części starego bu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831673 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Przebudowa kotłowni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831675 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Modernizacja Sali komputerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831676 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Modernizacja dwóch sal lekcyjnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831678 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Modernizacja korytarza
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831680 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Przebudowa kotłowni gazowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831681 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Modernizacja korytarza i sali dydaktyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831682 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Modernizacja pomieszczeń zmywalni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831684 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Modernizacja stacji uzdatniania wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831677 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Modernizacja stacji uzdatniania wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831685 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Modernizacja stacji uzdatniania wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831686 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Modernizacja stacji uzdatniania wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831693 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa oświetlenia solarnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831696 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Przebudowa budynku usługowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831697 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa świetlicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831698 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Dokumentacja techniczna instalacji fotow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831699 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Remont chodnika w ul. Słowackiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831662 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa oświetlenia solarnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831705 2020-01-23 Zachodniopomorskie
Budowa świetlicy - projekt
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831668 2020-01-17 Zachodniopomorskie
Budowa drogi w Wolicznie - projekt
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831669 2020-01-17 Zachodniopomorskie
Budowa deptaka wzdłuż rzeki Drawy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831670 2020-01-17 Zachodniopomorskie
Budowa budynku komunalnego - opracowanie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
831671 2020-01-17 Zachodniopomorskie
Rozbudowa sieci komputerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu