Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
843083 2020-03-17 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
842827 2020-03-13 Śląskie
Budowa jednorodzinnego budynku mieszkaln...
845963 2020-03-10 Śląskie
Naprawa wewn. ciągów komunikacyjnych na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845964 2020-03-10 Śląskie
Remont zewnętrznej klatki schodowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845962 2020-03-10 Śląskie
System drukowania wraz z dzierżawą urząd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845965 2020-03-10 Śląskie
Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845967 2020-03-10 Śląskie
Dzierżawa aparatów nerko zastępczych 3 l...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845966 2020-03-10 Śląskie
Usługa serwisowa akceleratora
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845968 2020-03-10 Śląskie
Przeglądy sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845969 2020-03-10 Śląskie
Przeglądy akceleratorów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845970 2020-03-10 Śląskie
Przeglądy sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845971 2020-03-10 Śląskie
Usługa serwisu sprzętu do sterylizacji
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845972 2020-03-10 Śląskie
Usługa serwisu sprzętu producenta Siemen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
845973 2020-03-10 Śląskie
Usługa serwisowa systemu Infomedica / AM...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
840769 2020-03-05 Śląskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
836130 2020-02-12 Śląskie
Wykonanie systemu nawadniania płyty bois...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836169 2020-02-11 Śląskie
Wykonanie robót budowlanych (w tym m.in....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
830524 2020-01-23 Śląskie
Budowa dwóch obiektów wielorodzinnych
836116 2020-01-17 Śląskie
„Poprawa efektywności energetycznej w ob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836115 2020-01-17 Śląskie
„Poprawa efektywności energetycznej w ob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836119 2020-01-17 Śląskie
Budowa zaplecza dla zawodników wraz z za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836127 2020-01-17 Śląskie
Zagospodarowanie terenu osiedla Łączna w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836122 2020-01-17 Śląskie
Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836136 2020-01-17 Śląskie
1.Siłownia pod chmurką 2.Zakątek dla akt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836133 2020-01-17 Śląskie
ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSIEDLA PRZY UL....
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836142 2020-01-17 Śląskie
Całoroczne oczyszczanie dróg oraz zimowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836140 2020-01-17 Śląskie
Bieżące utrzymanie w sprawności technicz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836145 2020-01-17 Śląskie
Usługi informatyczne (wdrożenie, konfigu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836144 2020-01-17 Śląskie
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprog...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
836149 2020-01-17 Śląskie
Modernizacja pozostałych baz danych poza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu