Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
884215 2021-01-15 Lubelskie
Hotel z garażem
883736 2021-01-12 Lubelskie
Hotel z garażem podziemnym oraz miejscam...
882458 2020-12-29 Lubelskie
Utworzenie strefy płatnego parkowania
882461 2020-12-28 Lubelskie
Budowa ul. Armii Krajowej
882460 2020-12-28 Lubelskie
Przebudowa ul. Sidorskiej
882459 2020-12-28 Lubelskie
Budowa mostu na Krznie
882462 2020-12-28 Lubelskie
Przebudowa ul. Podmiejskiej
882463 2020-12-28 Lubelskie
Dojazd do tunelu
882464 2020-12-28 Lubelskie
Budowa ścieżek rowerowych
882465 2020-12-28 Lubelskie
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż ...
882466 2020-12-28 Lubelskie
Przebudowa ul. Warszawskiej
882467 2020-12-28 Lubelskie
Przebudowa stadionu miejskiego
882468 2020-12-28 Lubelskie
Zagospodarowanie terenu
882469 2020-12-28 Lubelskie
II etap budowy małych instalacji OZE
882470 2020-12-28 Lubelskie
II etap budowy energooszczędnego oświetl...
882471 2020-12-28 Lubelskie
Remont i przebudowa budynków
882472 2020-12-28 Lubelskie
Rewaloryzacja i modernizacja zespołu zam...
882473 2020-12-28 Lubelskie
Budowa dróg osiedlowych
882474 2020-12-28 Lubelskie
Remont nawierzchni dróg i chodników
877954 2020-11-16 Lubelskie
Wykonanie robót budowlanych obejmujące r...
875714 2020-11-03 Lubelskie
Zmiana decyzji -linia kablowa średniego ...
871939 2020-09-29 Lubelskie
Streetball, workout park, golbox boisko ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
871940 2020-09-29 Lubelskie
Modernizacja chodnika przy ul. Na Skarpi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
871942 2020-09-29 Lubelskie
Przebudowa ul. Małej oraz wymiana oświet...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
871976 2020-09-29 Lubelskie
Mural i izba pamięci
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
871977 2020-09-29 Lubelskie
Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego ul. Re...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
871978 2020-09-29 Lubelskie
Ulica Długa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
871979 2020-09-29 Lubelskie
Plac zabaw
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
871938 2020-09-29 Lubelskie
Ścieżka przyrodniczo-rekreacyjna
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
873214 2020-09-24 Lubelskie
Obiekt wielorodzinny o kubaturze ok. 15 ...