Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1068256 2022-08-08 Lubelskie
Wyroby używane przy gastroskopii
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067864 2022-08-06 Lubelskie
Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne, ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067618 2022-08-05 Lubelskie
Rozbudowa bazy dydaktycznej OSW w Międz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067632 2022-08-05 Lubelskie
Dostawa i montaż urządzeń audiowizual...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067621 2022-08-05 Lubelskie
Dostawa medycznego sprzętu jednorazoweg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067625 2022-08-05 Lubelskie
Dostawa mebli
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067628 2022-08-05 Lubelskie
Wykonanie, dostawa i montaż aneksów ku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067630 2022-08-05 Lubelskie
Dostawa mebli medycznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067615 2022-08-05 Lubelskie
Projekt + naprawa sieci hydrantowej p.po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067617 2022-08-05 Lubelskie
Modernizacja sali 238-prace budowlane
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067642 2022-08-05 Lubelskie
Dostawa książek na potrzeby Akademii B...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067637 2022-08-05 Lubelskie
Dostawa fantomów i trenażerów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067616 2022-08-05 Lubelskie
Rozbudowa bazy dydaktycznej OSW w Międz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067648 2022-08-05 Lubelskie
Dostawa i montaż sprzętu medycznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067652 2022-08-05 Lubelskie
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robot...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067655 2022-08-05 Lubelskie
Opracowanie dokumentacji projektowej bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067659 2022-08-05 Lubelskie
Przygotowanie projektu graficznego, wydr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067664 2022-08-05 Lubelskie
Sukcesywna dostawa kopert, papieru firmo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067669 2022-08-05 Lubelskie
Sukcesywne wykonanie i dostawa różnych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067649 2022-08-05 Lubelskie
Dostawa artykułów informacyjnych i pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067671 2022-08-05 Lubelskie
Świadczenie usługi ochrony osób i mie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067674 2022-08-05 Lubelskie
Przygotowanie i przeprowadzenie certyfik...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067733 2022-08-05 Lubelskie
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067736 2022-08-04 Lubelskie
Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067737 2022-08-04 Lubelskie
Budowa Domu Studenta nr 3 z częścią d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067590 2022-08-04 Lubelskie
Dostawa urządzeń komputerowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067742 2022-08-04 Lubelskie
Dostawa urządzeń komputerowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1067627 2022-08-04 Lubelskie
Dostawa oprogramowania komputerowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066988 2022-08-03 Lubelskie
Archiwum do archiwizacji bloczków paraf...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1066843 2022-08-03 Lubelskie
Szafki BHP
Wartość: widoczna po zakupie dostępu