Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
885192 2021-01-22 Mazowieckie
Budowa sieci wodociągowej ul. Zatorze, O...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885189 2021-01-22 Mazowieckie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885100 2021-01-22 Mazowieckie
Utrzymanie i konserwacja koryta rzeki Ka...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885099 2021-01-22 Mazowieckie
Przebudowa i rozbudowa Przedszkola ul. L...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885096 2021-01-22 Mazowieckie
Rozbudowa toru rowerowego typu Pumptrack
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885094 2021-01-22 Mazowieckie
Utrzymanie, konserwacja i oznakowanie dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885093 2021-01-22 Mazowieckie
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885092 2021-01-22 Mazowieckie
Modernizacja nawierzchni boiska przy Szk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885091 2021-01-22 Mazowieckie
Projekty i przebudowa dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885087 2021-01-22 Pomorskie
Nadzór inwestorski nad budową sieci kana...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885078 2021-01-22 Pomorskie
Wymiana pokrycia dachowego i montaż inst...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885076 2021-01-22 Pomorskie
Wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885270 2021-01-22 Łódzkie
Dostawa sprzętu biurowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885067 2021-01-22 Pomorskie
Remont ulicy Długiej w Łubianie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885066 2021-01-22 Pomorskie
Budowa przenoski kajakowej w Grzybowskim...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885295 2021-01-22 Łódzkie
Remont budynku POZ etap I
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885301 2021-01-22 Łódzkie
Malowanie Oddziałów - ul. Żeromskiego 11...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885302 2021-01-22 Łódzkie
System do zarządzania aparaturą medyczną
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885304 2021-01-22 Łódzkie
Sprzęt medyczny
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885305 2021-01-22 Łódzkie
Kontrola stanu technicznego urządzeń grz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885306 2021-01-22 Łódzkie
Audyt bezpieczeństwa IT - w ramach cyber...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885327 2021-01-22 Zachodniopomorskie
Przebudowa sali kinowej wraz z wyposażen...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885310 2021-01-22 Mazowieckie
Przebudowa drogi w miejscowości Nury
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885303 2021-01-22 Lubuskie
Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885300 2021-01-22 Lubuskie
Budowa dróg gminnych w m. Jasień na ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885296 2021-01-22 Lubuskie
Zagospodarowanie budynku po byłej kotłow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885287 2021-01-22 Mazowieckie
Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885311 2021-01-22 Lubuskie
Dokumentacja techniczna na przebudowę dr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884896 2021-01-21 Mazowieckie
Remont parkingu przy ulicy Pawińskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
884799 2021-01-21 Lubuskie
Sukcesywne dostawy odczynników do analiz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu