Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
747750 2018-06-22 Pomorskie
Bielkówko - budowa ul. Studziennej
747752 2018-06-22 Pomorskie
Kolbudy - modernizacja remizy OSP
747753 2018-06-22 Pomorskie
Utrzymanie i remonty dróg na terenie Gmi...
747754 2018-06-22 Wielkopolskie
Budowa kanalizacji deszczowej z przykana...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747755 2018-06-22 Wielkopolskie
Wykonanie dokumentacji technicznej na ro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747756 2018-06-22 Wielkopolskie
Adaptacja poddasza na klasopracownie ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747757 2018-06-22 Wielkopolskie
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747758 2018-06-22 Wielkopolskie
Instalacja systemów odnawialnych źródeł ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747746 2018-06-22 Wielkopolskie
Modernizacja pomieszczeń socjalnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747825 2018-06-22 Zachodniopomorskie
Dzierżawa analizatora immunochemicznego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747826 2018-06-22 Zachodniopomorskie
Implanty Uro-ginekoiogiczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747823 2018-06-22 Zachodniopomorskie
Zamknięty próżniowy system do pobrań krw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747678 2018-06-20 Pomorskie
Dostawa odnawialnych źródeł energii
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747677 2018-06-20 Pomorskie
Montaż odnawialnych źródeł energii
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747675 2018-06-20 Pomorskie
Budowa trasy pieszo-rowerowej Lubań - rz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747681 2018-06-20 Pomorskie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747683 2018-06-20 Pomorskie
Zimowe utrzymanie dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747684 2018-06-20 Małopolskie
Dostawa gazu ziemnego dla potrzeb gminy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747687 2018-06-20 Małopolskie
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg w sez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747691 2018-06-20 Małopolskie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747693 2018-06-20 Małopolskie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnęt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747696 2018-06-20 Małopolskie
Głęboka modernizacja energetyczna budynk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747698 2018-06-20 Małopolskie
Głęboka modernizacja energetyczna budynk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747711 2018-06-20 Małopolskie
Rewitalizacja XIX-wiecznego ratusza wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747712 2018-06-20 Małopolskie
Zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747424 2018-06-18 Dolnośląskie
Przebudowa drogi dz. nr 167/2
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747425 2018-06-18 Dolnośląskie
Przebudowa drogi dz. 184/21
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747427 2018-06-18 Dolnośląskie
Przebudowa drogi dz. nr 559
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747429 2018-06-18 Dolnośląskie
Budowa mostu w ciągu drogi dz. 204/4 i 7...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
747665 2018-06-15 Opolskie
Budowa sali spotkań
Wartość: widoczna po zakupie dostępu